UOKiK wszczął postępowanie przeciwko kolejnym bankom: Getin Noble i Pekao. Ws. kredytów we frankach

Pieniądze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania w sprawie niedotrzymania przez Getin Noble Bank SA i Bank Pekao SA umów kredytu we frankach szwajcarskich

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania w sprawie niedotrzymania przez Getin Noble Bank SA i Bank Pekao SA umów kredytu we frankach szwajcarskich, co stanowi niedozwoloną praktykę rynkową - poinformował urząd w czwartek.

- W wyniku analizy UOKiK stwierdził, że Getin Noble Bank SA i Bank Polska Kasa Opieki SA przy obliczaniu wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich nie uwzględniają ujemnej stawki bazowej LIBOR w sytuacji, gdy jej wartość bezwzględna jest większa niż wysokość marży kredytu, mimo że suma odsetek należnych dotychczas oraz w bieżącym okresie rozliczeniowym przekracza 1 grosz, czyli odsetki w najniższej możliwej wysokości - czytamy w czwartkowym komunikacie UOKiK.

Dłuższa lista banków

Jak argumentuje Urząd, niedotrzymanie przez banki umów kredytu we frankach szwajcarskich, stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. - Takie działanie może być naruszeniem jednej z podstawowych zasad prawa cywilnego, według której umów należy dotrzymywać (pacta sunt servanda), a także ogólnej reguły prawa zobowiązań współdziałania wierzyciela i dłużnika przy wykonywaniu zobowiązania - dodano. Podobne postępowania toczą się w UOKiK przeciwko czterem innym bankom: BPH, BNP Paribas, mBankowi i ING Bankowi Śląskiemu. Postępowania w ich sprawie zostały wszczęte w maju i czerwcu. UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie praktyk banków dotyczących umów o kredyty hipoteczne zimą, po gwałtownym wzroście kursu franka. Zbadanie działań banków w kontekście zmian kursów franka zleciła wówczas Urzędowi oraz Komisji Nadzoru Finansowego premier Ewa Kopacz.

Szczegółowa analiza

Prezes Urzędu Adam Jasser mówił wówczas, że analizie zostanie poddane m.in., czy nie doszło do jednostronnych zmian w umowach. Chodzi o sytuacje, gdy pomimo iż stopa LIBOR (czyli wskaźnik, na podstawie którego wyliczane jest oprocentowanie kredytów we frankach) jest ujemna, koszt kredytu dla konsumenta nie zmniejszył się. - To jest naszym zdaniem potencjalne naruszenie przepisów. Natomiast ewentualne żądanie dodatkowych zabezpieczeń na pewno narusza dobry obyczaj i też będzie pod naszą lupą. My w tej chwili prowadzimy analizy obydwu tych typów zachowań, bo to potencjalnie mogą być naruszenia - mówił w styczniu Jasser. Urząd publikuje także od lutego na swojej stronie internetowej (www.uokik.gov.pl) tabelę dot. praktyk finansowych banków związanych z kursem franka, informującą m.in. o tym, czy ich bank uwzględnia ujemne oprocentowanie LIBOR dla franka, jakie są różnice w kursie franka w poszczególnych bankach, czy też jakie ułatwienia w spłacie kredytów oferują inne banki.

Banki ostrzegają przed skutkami rozwiązań zapisanych w najnowszej propozycji dla frankowiczów:

Banki ostrzegają przed skutkami ustawy frankowej. Chcą spotkania z posłami i prezydentemTVN24 BiS

Autor: mb / Źródło: PAP

Raporty: