Ponad 25 mld zł pomocy publicznej. Najwięcej dostały PGE, Tauron, LOT, TVP i EDF

Pieniądze

ShutterstockPonad 25 mld zł wyniosła kwota pomocy publicznej udzielonej w 2014 roku

Ponad 25 mld zł wyniosła kwota pomocy publicznej udzielonej w 2014 roku - wynika z danych opublikowanych w środę przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To więcej niż rok wcześniej, gdy było to ponad 22 mld zł.

Jak wynika z komunikatu UOKiK, rząd przyjął raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej w 2014 roku. Zgodnie z prawem, prezes UOKiK jest odpowiedzialny za monitorowanie pomocy publicznej oraz sporządzanie corocznego raportu.

Więcej niż w 2013 roku

Jak podaje najnowszy raport, ogólna wartość pomocy w 2014 r. wyniosła 25,26 mld zł. To więcej w porównaniu z 2013 r., kiedy udzielono pomocy w kwocie 22,12 mld zł. "Podana ogólna kwota pomocy uwzględnia pomoc udzieloną w sektorze transportu, która w 2014 r. wyniosła 5,91 mld zł – czyli ok. 1,94 mld więcej niż rok wcześniej i jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem wartości rekompensaty z tytułu realizacji zadań świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, udzielonej spółkom komunikacji miejskiej" - napisał UOKiK w komunikacie. Autorzy raportu zaznaczyli, że analizę udzielonej pomocy przeprowadzono z wyłączeniem pomocy udzielonej w transporcie. W 2014 r. pomoc poza tym sektorem wyniosła 19,35 mld zł. Najczęściej stosowaną formą pomocy były - tak jak w latach poprzednich - dotacje i ulgi podatkowe, które stanowiły 94,4 proc. wartości pomocy publicznej.

Najwięcej od środowiska

Najwięcej pomocy w 2014 r. udzielił minister środowiska (20,2 proc. ogólnej wartości) - było to związane przede wszystkim z programem dla wytwórców energii elektrycznej. Następnie prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15,3 proc., organy podatkowe (15,1 proc.), prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 13,5 proc. i marszałkowie - 8,3 proc. W pomocy nastawionej na określone cele nastąpił wzrost wartości do 8,57 mld zł, podczas gdy w 2013 r. wynosiła ona 4,88 mld zł. Największe środki przeznaczono na ochronę środowiska – 3,92 mld zł (w 2013 r. – 43,3 mln zł), na zatrudnienie – 3,07 mld zł (w 2013 r. – 3,37 mld zł), restrukturyzację – 0,67 mld zł (w 2013 r. – 10,1 mln zł), prace badawczo-rozwojowe - 0,53 mld zł (w 2013 r. – 0,82 mld zł). Jak zaznaczył UOKiK, istotnie zmniejszyła się pomoc na szkolenia – wyniosła 81,1 mln zł (w 2013 r. - 0,40 mld zł). W przypadku pomocy sektorowej nastąpił spadek – do 1,43 mld zł z 2,95 mld zł w 2013 roku.

Jak wynika z raportu, w sektorze wytwarzania energii elektrycznej pomoc publiczna wyniosła ogółem 822,1 mln zł, z czego najwięcej w ramach rekompensat za rozwiązanie długoterminowych umów sprzedaży mocy i energii elektrycznej (722,8 mln zł). Pomoc udzielona podmiotom działającym w sektorze górnictwa węgla wyniosła 407,1 mln zł, w sektorze gazu ziemnego - 111,6 mln zł, całość tej kwoty trafiło do Polskiego LNG na budowę terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Gdzie najmniej?

Wartość pomocy regionalnej wyniosła 8,19 mld zł (w 2013 r. – 9,46 mld zł). Najwięcej pomocy o tym przeznaczeniu udzielili: organy skarbowe – 2,9 mld zł, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 2,56 mld zł i marszałkowie województw – 1,42 mld zł. W przeliczeniu na jednego zarejestrowanego przedsiębiorcę największa średnia wartość pomocy została udzielona w woj. łódzkim – 12,8 tys. zł, następnie warmińsko-mazurskim - 7,2 tys. zł, śląskim - 6,0 tys. zł, podkarpackim - 5,6 tys. zł i mazowieckim - 5,3 tys. zł. Najmniej pomocy w przeliczeniu na jednego przedsiębiorcę udzielono przedsiębiorcom z woj. opolskiego – 1,1 tys. zł, zachodniopomorskiego - 2,0 tys. zł i pomorskiego - 2,2 tys. zł. W 2014 r. do dużych przedsiębiorstw trafiło 11,99 mld zł pomocy publicznej, co stanowi blisko dwie trzecie (62 proc.) jej wartości, podczas gdy w roku poprzednim było to 43 proc. Jak zauważył UOKiK, było to związane z uruchomieniem programu bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, skierowanego do dużych przedsiębiorców - wytwórców energii elektrycznej. Średnim przedsiębiorcom udzielono ok. 2,99 mld zł (15,5 proc. ogólnej wartości pomocy), małym - 2,21 mld zł (11,4 proc.), mikro – 2,16 mld zł (11,2 proc.). Największym beneficjentem pomocy były PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – 2,25 mld zł, TAURON Wytwarzanie S.A. – 0,74 mld zł, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. - 0,60 mld zł, Telewizja Polska S.A. - 0,44 mld zł, EDF Polska - 0,40 mld zł.

Budżet na 2016 rok trafi do prac w komisjach:

Budżet na 2016 rok trafi do prac w komisjachTVN24 BiS

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock