TVN24 Biznes | Pieniądze

Ulga mieszkaniowa – kto może skorzystać? Jak uniknąć podatku od sprzedaży mieszkania?

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Mieszkania bez wkładu własnego w Polskim Ładzie
Mieszkania bez wkładu własnego w Polskim ŁadzieTVN24
wideo 2/4
TVN24Mieszkania bez wkładu własnego w Polskim Ładzie. Projekt przesłany do komisji

Sprzedaż nieruchomości w wielu przypadkach wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być ulga mieszkaniowa, która pozwala nawet na całkowite uniknięcie tego podatku. Czym jest ta ulga i jak z niej skorzystać? Kiedy ulga mieszkaniowa umożliwia niepłacenie podatku od sprzedaży nieruchomości?

Podatek dochodowy jest obowiązkowy, gdy nieruchomość jest sprzedawana przed upływem pięciu lat od jej nabycia.Ulga mieszkaniowa pozwala zmniejszyć podstawę podatku o koszty własnych celów mieszkaniowych.Na poczet ulgi można zaliczyć wydatki z trzech lat po sprzedaży nieruchomości.Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej zobowiązuje do złożenia deklaracji PIT-39.

Zarówno podatek od zbycia nieruchomości jak i ulga mieszkaniowa działają w oparciu o ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga mieszkaniowa 2021

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym się ją nabyło, wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Podatek ten wynosi 19 proc. od uzyskanego dochodu. Oznacza to, że jeżeli nieruchomość kupiło się za 350 tys. zł, a sprzedaje za 400 tys. zł, to 19 proc. podatku odprowadza się od dochodu wynoszącego 50 tys. zł.

Ulga mieszkaniowa jest rozwiązaniem, które pozwala w takich sytuacjach na zmniejszenie wysokości należnego podatku, a nawet uniknięcie konieczności jego zapłaty. Polega ona na tym, że uzyskany ze sprzedaży nieruchomości dochód może zostać zwolniony z podatku, jeżeli zostanie wydany na tzw. własne cele mieszkaniowe. Wydatkowanie to musi nastąpić w ciągu trzech lat od końca roku, w którym doszło do sprzedaży nieruchomości.

Wydatki na cele mieszkaniowe

Ulga mieszkaniowa działa w ten sposób, że wartość dochodu podlegającego pod opodatkowanie zostaje zmniejszona o wartość wykazanych, poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe. Jeżeli więc wartość poniesionych wydatków wyniesie tyle samo, ile wynosił dochód ze sprzedaży nieruchomości, w ogóle nie zapłaci się podatku od tej sprzedaży.

Jakie konkretnie wydatki będą kwalifikowały do skorzystania z ulgi? Zgodnie z prawem wydatki na własne cele mieszkaniowe to m.in.:

– nabycie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, – nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, – nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, – budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont własnego budynku, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, – rozbudowa, przebudowa, adaptacja na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części lub własnego lokalu niemieszkalnego.

Ulga mieszkaniowa – zakup nieruchomości finansowany kredytem

Z ulgi mieszkaniowej można skorzystać również w przypadku, gdy zakup nowej nieruchomości odbywa się na kredyt, przy jednoczesnym posiłkowaniu się dochodem ze sprzedaży innej nieruchomości.

W przypadku kupna nieruchomości na kredyt za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznane mogą być:

wkład własny na kupno nowej nieruchomości, koszty notarialne związane z kupnem nowej nieruchomości, – koszt spłaty kredytu na zakup nowej nieruchomości wraz z odsetkami, o ile kredyt ten został wzięty przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Z ulgi mieszkaniowej skorzystać można zarówno w przypadku kredytu hipotecznego, jak też np. kredytu konsolidacyjnego

Wydatki na własne cele mieszkaniowe: PIT-39

Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej i uniknięcie zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości wymaga od podatnika właściwego rozliczenia się z urzędem skarbowym. Zobowiązany jest on w tym celu do złożenia zeznania podatkowego PIT-39. 

W zeznaniu PIT-39 konieczne jest wykazanie wysokości osiągniętego przychodu ze sprzedaży nieruchomości, kosztu uzyskania tego przychodu, wysokości wydatków na własne cele mieszkaniowe oraz kwotę obliczonej ulgi mieszkaniowej.

Czas na złożenie PIT-39 mamy do końca kwietnia roku następnego po tym, w którym doszło do zbycia nieruchomości. 

PIT-39 – jak wypełnić?

Rozliczenie się z urzędem skarbowym wiąże się nie tylko z koniecznością złożenia PIT-39, ale również samodzielnego obliczenia odliczeń od podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości. Jak to zrobić?

Do obliczenia tego służy prosty wzór: dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości należy pomnożyć przez wydatki na własne cele mieszkaniowe, a następnie uzyskany wynik podzielić przez przychód ze sprzedaży nieruchomości.

Przykładowo kupując nieruchomość w 2016 roku za 300 tys. zł i sprzedając ją w 2020 roku za 400 tys. zł, uzyskujemy dochód 100 tys. zł. Całość dochodu została przeznaczona na remont innej nieruchomości - własnego mieszkania. 

Dochód zwolniony z podatku dochodowego: 100 000 × 100 000 / 400 000 = 25 000 zł

Dochód podlegający opodatkowaniu: 100 000 – 25 000  = 75 000 zł

Wysokość podatku dochodowego: 19% × 75 000 = 14 250 zł

Jeżeli cały przychód ze sprzedaży nieruchomości, czyli 400 tys. zł, zostałby przeznaczony na zakup innej nieruchomości, podatku dochodowego nie płaciłoby się w ogóle.

Zakup mieszkania – odliczenia od podatku

Przy korzystaniu z ulgi mieszkaniowej bardzo ważne jest właściwe udokumentowanie poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe. Należy pamiętać, że urząd skarbowy ma prawo skontrolować te wydatki i ocenić właściwość dokonanych odliczeń.

Dokumentacji podlegać tutaj będą zarówno koszty związane ze sprzedawaną nieruchomością, jak też z nowo kupowaną. Dokumentacja ta to nie tylko notarialne umowy kupna i sprzedaży nieruchomości, ale też m.in. faktury i inne imienne rachunki potwierdzające koszty remontów.

Akty prawne: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości