UE przeciw finansowaniu terroryzmu. Jest zielone światło

Pieniądze


Przedstawiciele państw Unii Europejskiej uzgodnili we wtorek stanowisko w sprawie nowych przepisów, które mają pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy i odcięciu terrorystom źródeł finansowania.

Chodzi o zaprezentowaną w lipcu przez Komisję Europejską propozycję zakładającą m.in. ograniczenia dotyczące kart przedpłaconych i walut wirtualnych.

Przedpłacone karty

Proponowane zmiany przewidują ograniczenia anonimowych płatności przy użyciu kart przedpłaconych. Korzystanie z takich kart nie wiąże się z koniecznością posiadania rachunku osobistego w banku. Zgodnie z projektem KE próg wartości transakcji, do którego wymagana jest identyfikacja, powinien zostać obniżony z 250 euro do 150 euro. Aby zapobiec nadużywaniu wirtualnych walut do celów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, Komisja zaproponowała objęcie platform wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej przepisami unijnej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Podmioty te będą musiały kontrolować swoich klientów podczas wymiany waluty wirtualnej na realną, uniemożliwiając dotychczasową anonimowość takich transakcji. Inspektorzy informacji finansowej w krajach unijnych mają mieć rozszerzony dostęp do scentralizowanych rejestrów rachunków bankowych i kont płatniczych, a także do centralnych systemów wyszukiwania danych, jakie będą musiały utworzyć państwa członkowskie w celu identyfikacji posiadaczy rachunków bankowych i płatniczych.

Kontrole przepływów finansowych

Zmiany przewidują, że banki będą musiały przeprowadzać dodatkowe kontrole przepływów finansowych z krajów trzecich, które nie mają skutecznych systemów walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Nowelizacja ma też ułatwić walkę z unikaniem opodatkowania. Przewiduje ona, że państwa członkowskie będą upubliczniać niektóre informacje zawarte w rejestrach właścicieli rzeczywistych przedsiębiorstw i trustów biznesowych. Informacje o wszystkich pozostałych trustach będą umieszczane w rejestrach krajowych i udostępniane zainteresowanym w uzasadnionych okolicznościach. Do rejestrów tych zostaną wpisani także faktyczni właściciele 10 proc. udziałów w określonych przedsiębiorstwach, co do których jest ryzyko, że są wykorzystywane do prania pieniędzy i uchylania się od opodatkowania. W przypadku wszystkich pozostałych przedsiębiorstw próg dotyczący posiadanych udziałów wynosi 25 proc., ale bardziej rygorystyczne kontrole mają dotyczyć firm, które figurują w ujawnionych tzw. dokumentach panamskich (Panama Papers). Ambasadorowie państw unijnych, którzy porozumieli się wstępnie co do kształtu tych przepisów, zwrócili się we wtorek do przyszłej prezydencji maltańskiej o rozpoczęcie negocjacji nad ostatecznym kształtem regulacji z Parlamentem Europejskim.

Autor: mb / Źródło: PAP