TVN24 Biznes | Pieniądze

Od stycznia zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Prezes ZUS o wysokości emerytur w 2020 roku
Prezes ZUS o wysokości emerytur w 2020 rokuTVN24
wideo 2/5
TVN24Prezes ZUS o wysokości emerytur w 2020 roku

Zmieniają się zasady obejmowania i ustawania ubezpieczeń dobrowolnych: emerytalnego, rentowych i chorobowego - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nieterminowe opłacenie składek nie będzie już przyczyną ich ustawania. Objęcie ubezpieczeniami będzie zaś możliwe tylko na podstawie dokumentu ZUS ZUA.

Do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego można przystąpić, gdy nie podlegamy obowiązkowo tym ubezpieczeniom. Dobrowolne ubezpieczenia obowiązują od dnia, który wskażemy we wniosku o objęcie nimi. Dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym można być objętym, tylko gdy obowiązkowo podlegamy ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Dobrowolne ubezpieczenia. Objęcie i ustawanie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czwartkowym komunikacie przypomniał o nadchodzących zmianach w dobrowolnych ubezpieczeniach. Jak wskazano, objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami nastąpi tylko na podstawie zgłoszenia złożonego na dokumencie ZUS ZUA. "Nie będzie już możliwe objęcie tymi ubezpieczeniami na podstawie tzw. wniosku dorozumianego, gdy składki za dany miesiąc były rozliczone i opłacone w ustawowym terminie" - wyjaśnił Zakład.

Oznacza to, że np. jeśli ubezpieczenia dobrowolne ustaną przed grudniem br., to aby ponownie być objętym tymi ubezpieczeniami, trzeba się zgłosić do nich na dokumencie ZUS ZUA.

Ponadto nieterminowe opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia nie będzie już przyczyną ich ustawania. "Zmianę tę trzeba stosować już od grudnia 2021 r. Dobrowolne ubezpieczenia nie ustaną, jeśli składka za grudzień 2021 r., której termin płatności przypada w styczniu 2022 r., będzie opłacona po terminie albo nie będzie opłacona" - czytamy w komunikacie.

Powoduje to zarazem zmiany w składaniu rezygnacji z ubezpieczeń dobrowolnych. Od 1 grudnia br. taka osoba będzie musiała się wyrejestrować, składając dokument ZUS ZWUA. Do rezygnacji nie wystarczy już bowiem nieopłacenie składek.

Takie jak dotychczas będą za to zasady dotyczące ustania podleganiu tym ubezpieczeniom. Dobrowolne ubezpieczenia będą ustawały np. z nawiązaniem stosunku pracy w przypadku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z rozwiązaniem terminowej umowy zlecenia w przypadku ubezpieczenia chorobowego.

"W okresie od dnia objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami do dnia ich ustania ubezpieczony będzie musiał rozliczać i opłacać składki za każdy miesiąc. Aby nie płacić składek na te ubezpieczenia, konieczne będzie wyrejestrowanie się z nich" - podał ZUS.

Dobrowolne ubezpieczenia. Prawo do świadczeń

Od początku 2022 roku zaległość w składkach na dobrowolne ubezpieczenia społeczne nie będzie wprawdzie powodowała ustania, ale może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. "Jeśli zaległość ta przekroczy kwotę 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, to prawo do świadczeń nie będzie przysługiwało do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia przedawni się, jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia" - wyjaśnił Zakład.

ZUS poinformował również, że nowe przepisy umożliwią zachowanie ciągłości ubezpieczeń dobrowolnych, gdy składki nie będą opłacone lub będą, ale po terminie. Oznacza to, że nie będzie trzeba składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości