Śląska spółka zapowiada duży program walki ze smogiem

Pieniądze

TauronElektrownia Łagisza należy do Tauronu

Tauron do 2022 r. chce wydać ok. 250 mln zł, w tym połowę ze środków UE, na przyłączenia odbiorców ciepła sieciowego w konurbacji katowickiej. O pomoc unijną mogą się starać zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Podczas środowego spotkania przedstawiono m.in. plany prac remontowych i inwestycyjnych przewidzianych na rok 2017 oraz plany przyłączeniowe związane z Programem Likwidacji Niskiej Emisji, przygotowywanym przez Tauron Ciepło. Już wcześniej spółka zapowiedziała, że do 2022 r. chce wydać ok. 250 mln zł, w tym połowę ze środków UE, na przyłączenia odbiorców ciepła sieciowego w konurbacji katowickiej.

Program Likwidacji Niskiej Emisji

Program Likwidacji Niskiej Emisji ma doprowadzić m.in. do ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza w regionie - pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach. Jego kluczowym elementem mają być przyłączenia do sieci nowych odbiorców, do których ma trafić ogółem ponad 180 megawatów mocy cieplnej. W perspektywie ma to oznaczać roczną redukcję emisji do atmosfery ok. 52 tys. ton dwutlenku węgla oraz ok. 250 ton pyłów zawieszonych. Program ma objąć osiem miast regionu.

Wnioski o dofinansowanie opiewające na około połowę tej wartości Tauron Ciepło złożył w naborze programu "kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej", który koordynuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ten zestaw działań przygotowany przez katowicki WFOŚiGW ma być sfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Program obejmuje cały subregion centralny woj. śląskiego. Jego budżet to blisko 1 mld zł.

Władze Tauronu Ciepło liczą, że program nowych przyłączeń do sieci spółki zachęci odbiorców do ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków unijnych na instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i ciepłej wody i termomodernizację. O pomoc mogą się starać zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Tauron Ciepło zrealizował już w ostatnich latach m.in. wiele inwestycji związanych z zabezpieczaniem dostaw ciepła systemowego w regionie. Kosztem ok. 66 mln zł spółka uruchomiła w ub. roku w Katowicach trzy nowe kotły, a w zakładzie wytwarzania w Tychach rozpoczęła eksploatację nowego kogeneracyjnego bloku ciepłowniczego. Firma inwestuje też w sieci - w ciągu poprzednich trzech lat m.in. za prawie 148 mln zł zmodernizowała system ciepłowniczy w czterech miastach Zagłębia Dąbrowskiego. Był to największy tego typu projekt w regionie. W końcu 2015 r. roku Tauron Ciepło za ok. 50 mln zł połączył też istniejące odcinki sieci ciepłowniczych w Siemianowicach Śląskich, Katowicach i Chorzowie, a pod koniec ub. roku kupił ponad 2 km czynnych sieci ciepłowniczych w Chorzowie.

Tauron Ciepło

Tauron Ciepło należy do największych spółek ciepłowniczych w kraju. Dostarcza ciepło do ok. 700 tys. odbiorców. Jest częścią grupy Tauron, która wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej.

Zobacz, premier Beata Szydło w Elektrociepłowni Gorzów:

Premier Beata Szydło w Elektrociepłowni Gorzówtvn24

Autor: mb/ms / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tauron