TVN24 Biznes | Pieniądze

Ważna data dla dorabiających do świadczenia przedemerytalnego. ZUS przypomina o obowiązku

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
kris
Źródło:
PAP
Prezes ZUS o wysokości emeryturTVN24
wideo 2/5
TVN24Prezes ZUS o wysokości emerytur

Jeśli dorabiasz do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, to do 31 maja masz czas, by przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje o przychodach z okresu od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku - informuje ZUS.

Pobierając świadczenie przedemerytalne można dodatkowo pracować, trzeba jednak pamiętać o limitach dorabiania i rozliczaniu tych przychodów w ZUS. Jeśli przychód nie przekracza 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, to świadczenie lub zasiłek przedemerytalny należy się w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przekroczy on 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

"Składają do ZUS zaświadczenie lub oświadczenie"

Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego ma obowiązek powiadomić ZUS o dorabianiu do świadczenia.

- To, jak szybko świadczeniobiorca poinformuje nas o swoich przychodach i ich wysokości, jest bardzo ważne i ma duże znaczenie przy rozliczeniu świadczenia. Jeśli w wyniku rozliczenia przychodu stwierdzimy, że przychód przekroczył dopuszczalne limity, a osoba pobrała świadczenie w pełnej wysokości, wówczas ZUS ustali kwotę nienależnie pobranych świadczeń i trzeba będzie je zwrócić - informuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Do 31 maja osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny powinny złożyć do ZUS odpowiedni dokument potwierdzający przychód za dany rok rozliczeniowy, w tym przypadku za okres od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

- Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny składają do ZUS zaświadczenie lub oświadczenie (jeśli sami opłacają składki) o wysokości przychodu za ubiegły rok rozliczeniowy. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. ZUS może rozliczyć świadczenie w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla klienta - mówi Żebrowski.

Jakie dane trzeba podać?

Nie ma oficjalnego druku, na jakim trzeba podać niezbędne dane. Jednak należy podać: dane płatnika, dane świadczeniobiorcy i numer świadczenia, osiągnięte zarobki, pieczątkę płatnika składek i podpis upoważnionej osoby. Należy wykazywać co do zasady tylko składniki przychodu podlegające oskładkowaniu, a dodatkowo wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Przychód należy podać w kwocie łącznej oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące, od marca do lutego.

Osoba na świadczeniu przedemerytalnym, która prowadzi działalność gospodarczą, w oświadczeniu wykazuje zadeklarowaną w ZUS podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Autor:kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock