Pieniądze

Polacy wśród najgorzej opłacanych pracowników. Tylko w dwóch krajach Unii zarobki są niższe

Pieniądze

Rzecznik ZUS: Dłuższa praca to większa emeryturaTVN24 BiS
wideo 2/4

Średnie wynagrodzenie za godzinę pracy w Unii Europejskiej wyniosło w 2017 roku 23,1 euro, natomiast w strefie euro 26,9 euro - podał Eurostat. Najwyższą stawkę otrzymali pracownicy w Luksemburgu, Danii i Belgii, a najniższą - w Bułgarii i Rumunii. W Polsce stawka godzinowa wyniosła 6,3 euro (dane za 2016 rok), co plasuje nas w ogonie zestawienia.

W Unii Europejskiej najwięcej za godzinę pracy otrzymywali pracownicy w Luksemburgu - 43,8 euro (dane z 2016 roku). W Danii zarabiano przeciętnie 38,7 euro, a w Belgii - 37,9 euro. Powyżej 30 euro za godzinę pracy otrzymywały również osoby zatrudnione we Francji (33 euro), Holandii (33,7 euro w 2016 roku) i Niemczech (32,3 euro).

Polska w ogonie

Najmniej za godzinę dostali pracownicy w Bułgarii (5,1 euro), Rumunii (5,5 euro), Polsce (6,3 euro w 2016 roku), na Węgrzech (7,6 euro), Litwie (8,4 euro), w Chorwacji (8,5 euro w 2016 roku) i na Łotwie (8,6 euro). W porównaniu z 2007 rokiem stawka godzinowa była wyższa w 2017 roku we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Grecji (spadek o 7 proc. z 12,1 do 11,2 euro) i Wielkiej Brytanii (spadek o 7 proc. z 27,3 do 25,5 euro). Największy wzrost w tym okresie odnotowano w Bułgarii (122 proc.), Estonii (67 proc.), Słowacji (62 proc.) i na Litwie (62 proc.)

Są to stawki nominalne, nie uwzględniają różnicy w cenach i kosztach życia między poszczególnymi krajami. W Polsce od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka za godzinę, ale dotyczy umów zleceń. Początkowo wynosiła 13 zł, a od stycznia 2018 - 13,70 zł. Na etacie obowiązuje płaca minimalna dla całego miesiąca, która przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze godzin wynosi obecnie 2100 zł.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w lutym 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (firmy, w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wynosiło 4599,72 zł. Oznaczało to wzrost o 6,8 proc. w porównaniu do lutego roku 2017.

Autor: tol//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock