"10000 minus" u seniorów. Starsze osoby zadłużone po uszy

Pieniądze

Pięć opłat bankowych, o których możesz nie wiedziećtvn24bis.pl
wideo 2/6

Blisko 10 tysięcy złotych - tyle wynosi średnie zadłużenie przypadające na osobę w wieku co najmniej 65 lat. Prawie 2,79 miliona kredytobiorców z tej grupy wiekowej ma do spłaty blisko 28 miliardów złotych - wynika z najnowszego raportu Biura Informacji Kredytowej.

Jak czytamy w informacji BIK-u, osoby starsze (65 lat lub więcej ma 6,4 mln Polaków) mają udział we wszystkich rodzajach kredytów. Spłacają kredyty mieszkaniowe (zadłużenie wynosi 6,6 mld zł), karty kredytowe (1,1 mld zł), limity debetowe (0,9 mld zł).

Największą część stanowią jednak kredyty konsumpcyjne (18,9 mld zł) - to blisko 69 proc. wszystkich ich zobowiązań.

- Potrzeba dzielenia się i wsparcia materialnego swojej rodziny, bliskich może wpływać na zapotrzebowanie "na gotówkę", co widać w tych danych - mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK.

Grupę seniorów można zatem scharakteryzować jako aktywnych konsumentów. Nie bez znaczenia jest stabilność ich dochodów oraz samodzielność mieszkaniowa, wynikająca z posiadania najczęściej własnościowej nieruchomości. To plasuje seniorów w lepszej sytuacji niż w przypadku osób na dorobku rodzinnym czy zawodowym.

Ponadto, z analizy GUS o wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 roku wynika, że średnia arytmetyczna wysokości miesięcznych emerytur w Polsce wyniosła 2 049,15 zł.

W wyniku różnicy wieku przechodzenia na emeryturę pomiędzy kobietami a mężczyznami, te pierwsze uzyskują uprawnienia w wieku 60 lat, podczas gdy mężczyźni po ukończeniu 65 lat.

W efekcie dysproporcja w dochodach babć i dziadków jest znacząca - średnia dla mężczyzn była na poziomie 2 525,67 zł, a dla kobiet wynosiła 1 722,09 zł.

Kredytowy portret osób 65 plusBIK

Portret seniora

Biuro Informacji Kredytowej wskazuje także, że dzisiejsi seniorzy są w przeważającej mierze osobami bardziej aktywnymi, niż w dawniej przyjętym stereotypie. Czują się młodsi niż wynika to z wieku, przynajmniej o 11 lat. Przyznało to 44 proc. respondentów badania, zapytanych o ich odczucie dotyczące wieku. Wprawdzie nie pracują zawodowo, ale swój czas spędzają aktywnie, spotykając się z przyjaciółmi (23 proc.), zajmując się ogródkiem na działce (31 proc.) lub opiekując wnukami (16 proc.). Wciąż najwięcej czasu wolnego spędzają przed telewizorem - codzienne oglądanie telewizji nie więcej niż 4 godziny zadeklarowało 57 proc. osób w wieku 65 i więcej lat. Warto jednak przy tym wspomnieć, że w tym typie rozrywki wyprzedzają ich młodsi (61 proc.) - grupa 16 lat i więcej.

Seniorzy są także zainteresowani sportem i rekreacją - deklaracje o regularnym uczestnictwie dotyczą 11,4 proc. osób w wieku 65 lat i więcej, natomiast 13,2 proc. stanowiły deklaracje o sporadycznej aktywności ruchowej.

"Mężczyźni w tej grupie wiekowej byli nieco bardziej aktywni sportowo-rekreacyjnie niż kobiety (o 5,3 proc.). Z kolei kobiety wysuwają się na prowadzenie w większości form aktywności kulturalnej np. więcej kobiet niż mężczyzn czytało książki (54,9 proc. wobec 40,7 proc.) i uczęszczało do instytucji kultury" - czytamy w raporcie BIK.

Starsi, zapytani w badaniach opinii o ich wartości w życiu wymieniają na pierwszym miejscu zdrowie (83 proc.) a następnie rodzinę i szczęście rodzinne (77 proc.).

Osoby starsze

Osoby w wieku 65 i więcej lat, zgodnie z terminologią europejskiego urzędu statystycznego Eurostat oraz OECD, określane są w raportach badawczych i statystykach standardowo jako starsze. Grupa ta wynosi w Polsce obecnie 6,4 mln osób, wśród których udział kobiet (60,7 proc.) jest większy niż mężczyzn.

Mimo przewidywanego spadku liczby ludności o 4,5 mln do 2050 roku, spodziewany jest systematyczny wzrost liczby osób w wieku 60 lat i więcej. Jak wynika z danych GUS, w roku 2050 w Polsce udział osób starszych przekroczy 30 proc. na obszarach wiejskich, natomiast w miastach zbliży się do 35 proc.

Autor: mb//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock