Spirala inflacyjna - na czym polega i kiedy do niej dochodzi?

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Inflacja w Polsce. Adam Glapiński podał najnowsze prognozy
Inflacja w Polsce. Adam Glapiński podał najnowsze prognozyTVN24
wideo 2/4
TVN24Inflacja w Polsce. Adam Glapiński podał najnowsze prognozy

Spirala inflacyjna to zjawisko polegające na tym, że na skutek wzrostu kosztów produkcji, podnoszone są ceny wyprodukowanych towarów i usług, co prowadzi do wzrostu wynagrodzeń, a to z kolei do dalszego wzrostu cen. Taki cykl może powtarzać się wielokrotnie, napędza się bowiem samoistnie.

Spirala inflacyjna to inaczej spirala cen i płac.Spirala inflacyjna polega na samoczynnym dostosowaniu cen w celu zabezpieczenia realnej wartości dochodów. Spirala inflacyjna może być skutkiem inflacji kosztowej.Od spirali inflacyjnej należy odróżnić spiralę deflacyjną.

Co to jest spirala inflacyjna?

Spirala inflacyjna, nazywana też spiralą cen i płac, to zjawisko, które polega na samoczynnym mechanizmie dostosowania cenowego, ukierunkowanym na zabezpieczenie realnej wartości dochodów. Jest ona następstwem inflacji kosztowej.

Jak powstaje spirala inflacyjna? Na skutek wzrostu kosztów produkcji, podnoszone są ceny wyprodukowanych towarów i usług. Zjawisko to powoduje, że siła nabywcza pieniądza spada, co z kolei zwiększa oczekiwania pracowników. Wzrost płac, który ma im zapewnić utrzymanie realnych zarobków na niezmienionym poziomie, powoduje zaś kolejne wzrosty cen towarów i usług. Pracownicy ponownie oczekują więc wzrostu swoich płac. Taki cykl może powtarzać się wielokrotnie, napędza się on bowiem samodzielnie.

Pojęcie inflacji

Inflacja rozumiana jest jako zjawisko wzrostu poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Jego konsekwencją jest to, że za pieniądze można nabyć mniejszą niż dotychczas ilość dóbr. Zatem spada siła nabywcza pieniądza. 

Jednym z rodzajów inflacji, który wyróżnić można z uwagi na przyczynę jej powstania, jest inflacja kosztowa. O inflacji cenowej mówimy wtedy, gdy cena jednego lub kilku dóbr zostaje zwiększona. Jej przyczynami może być wzrost kosztów produkcji, transportu, czy pracy. zatem może ona wynikać ze wzrostu każdego ze składników kosztów. Skutkiem inflacji kosztowej może być natomiast spirala inflacyjna.

Jak można walczyć ze spiralą inflacyjną?

Walka ze spiralą inflacyjną jest bardzo trudna, głównie dlatego, że mechanizm ten napędza się samoistnie. Ważne jest zatem przeciwdziałanie spirali cen i płac, czyli przeciwdziałanie inflacji. Należy zatem zapobiegać jej przyczynom, czyli:

– wadliwej strukturze gospodarki, – zbyt dużej emisji pieniądza, – niezrównoważonemu budżetowi państwa, – ingerencji państwa w politykę emisyjną banku centralnego.

Spirala deflacyjna

Od spirali inflacyjnej należy odróżnić pojęcie spirali deflacyjnej. Spirala deflacyjna, która może być następstwem deflacji, polega na tym, że spadek cen towarów i usług powoduje spadek popytu. Klienci oczekują bowiem, że ich ceny będą jeszcze niższe. To zaś skutkuje spadkiem produkcji, co w konsekwencji powoduje obniżenie dochodów i kolejne obniżki cen towarów i usług. Mechanizm ten, podobnie jak w przypadku spirali inflacyjnej, napędza się samodzielnie.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości