SLD chce przyspieszyć zmiany w opłatach interchange

Pieniądze

ShutterstockSLD złożyło poprawkę do projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych

Skrócenie do 1 roku okresu przejściowego dotyczącego wprowadzenia maksymalnego limitu opłaty interchange dla tzw. trójstronnych systemów kart płatniczych - przewiduje poprawka złożona przez SLD do projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych.

Chodzi o przygotowany przez posłów PO projekt, który zakłada wyłączenie z maksymalnych opłat interchange pobieranych przy transakcji kartą (obecnie wynoszą one 0,2 proc. dla kart debetowych i 0,3 proc. dla kart kredytowych) tzw. trójstronnych systemów kart płatniczych, jeżeli wartość ich transakcji nie przekracza na naszym rynku 3 proc. wszystkich transakcji płatniczych.

Wyłączenie dotyczyłoby w praktyce jedynie systemów American Express i Diners Club. Zwolnienie nie objęłoby jednak kart Visa i Mastercard, które są tzw. systemami czterostronnymi.

Poprawka SLD

Ponadto, jak mówiła w środę podczas drugiego czytania projektu w Sejmie przewodnicząca komisji finansów Krystyna Skowrońska (PO), regulacja ta objęłaby też nowe podmioty powstające na polskim rynku. Wskazała tu, że utrzymanie opłat interchange na poziomie 0,2-0,3 proc. dla wszystkich systemów kart uniemożliwi wejście na rynek jakiegokolwiek polskiego podmiotu.

Podobną opinię wyraził poseł PiS Wiesław Janczyk, który wskazywał, że od lat mówi się o powstaniu polskiego systemu płatniczego i wprowadzenie projektowanej regulacji mogłaby się do tego przyczynić.

Poparcie dla projektu wyraził Jan Łopata z PSL. - W imieniu klubu PSL stwierdzam poparcie dla tego projektu - wskazał.

Natomiast Wincenty Elsner (SLD) złożył do projektu poprawkę. Przewiduje ona skrócenie okresu przejściowego do jednego roku, czyli do 9 grudnia 2016 r. Zadeklarował jednocześnie, że w przyszłej kadencji Sejmu SLD przedstawi inicjatywę, która miałaby wspierać powstanie polskiego systemu płatniczego.

Uzasadnienie do projektu

Obecna w Sejmie wiceminister finansów Izabela Leszczyna oceniła, że wprowadzenie poprawki Sojuszu spowoduje "trzykrotne zmniejszenie szans na stworzenie polskiego systemu płatniczego". Dodała przy tym, że resort finansów jest przekonany, iż taki trzyletni okres przygotowawczy pozwoli na wyłonienie się polskiego podmiotu.

W uzasadnieniu do projektu jego autorzy wskazali, że w ich ocenie mniejsze podmioty nie powinny być traktowane na takich samych zasadach, jak dominujące systemy kart płatniczych. Z danych MF wynika, że udział Visa i Mastercard w krajowym rynku stanowi ok. 99 proc. Ponadto ich zdaniem stosowanie jednakowych przepisów w odniesieniu do wszystkich systemów kart płatniczych wzmocni pozycję dominujących systemów kart płatniczych kosztem mniejszych, nowo powstałych i potencjalnie innowacyjnych podmiotów. Jeżeli zmiany nie uda się przeprowadzić do grudnia br., to - zgodnie z regulacjami unijnymi - systemy trójstronne będą musiały dostosować się do maksymalnych stawek.

Projektowana zmiana ma mieć charakter epizodyczny, gdyż wyłączenie z maksymalnych opłat interchange miałoby obowiązywać do 9 grudnia 2018 r.

Złożenie poprawki do projektu spowodowało, że trafił on ponownie do sejmowej Komisji finansów.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock