Plan Morawieckiego coraz bliżej. Komisje za poprawkami Senatu

Pieniądze

ShutterstockPlan Morawieckiego, to strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju

Sejmowe komisje opowiedziały się w czwartek za przyjęciem wszystkich poprawek zgłoszonych przez Senat do nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która ma ułatwić realizację tzw. planu Morawieckiego.

Senat zgłosił cztery poprawki do noweli. W czwartek zajmowały się nimi połączone komisje sejmowe: Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju. Trzy poprawki mają charakter korygująco-porządkowy. Jedna precyzuje, że członek rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego nie może być członkiem zarządu.

O nowelizacji

Celem nowelizacji jest przekazanie pod nadzór ministra rozwoju agencji i instytucji odpowiadających za kwestie rozwoju gospodarki. Chodzi o KUKE, Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd Zamówień Publicznych, Agencję Rozwoju Przemysłu, PAIiIZ oraz PKO BP, nad którymi pieczę ma sprawować "minister właściwy ds. gospodarki". Nadzór ten pozwoli na skoordynowane działanie grupy tych instytucji. Dotychczas KUKE znajdowała się w nadzorze ministra finansów, UZP - premiera, a wymienione spółki skarbu państwa - pod nadzorem ministra skarbu. Zmiany zakładają też rozszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego o ministra właściwego do spraw gospodarki lub jego przedstawiciela. Nowe przepisy przewidują również zmiany w zakresie sposobu powoływania rady nadzorczej i zarządu BGK - uwzględnienie ministra rozwoju w zarządzaniu BGK z uwagi na istotną rolę, jaką BGK pełni w realizacji programów wspierających rozwój gospodarczy.

Plan Morawieckiego

Nowela ma ułatwić realizację "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" - nazywanego też planem Morawieckiego, od nazwiska pomysłodawcy - wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. Plan to strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego naszego kraju na najbliższe 25 lat.

Żeby doprowadzić do bardziej solidarnego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, plan ma tworzyć warunki do inwestowania nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych ośrodkach. Celem planu jest pobudzenie polskiej przedsiębiorczości i stworzenie mocnych impulsów do rozwoju m.in. poprzez mobilizowanie kapitału do udziału w dużych przedsięwzięciach przemysłowych. W związku z tą inicjatywą w kwietniu, na bazie dotychczasowej spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe, utworzony został Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który ma być polskim bankiem rozwoju finansującym realizację. Fundusz ma integrować takie instytucje jak m.in.: KUKE SA, BGK, PARP, PAIiIZ, ARP.

Zobacz materiał o plusach i minusach planu Morawieckiego (17.02.2016):

Plan Morawieckiego. Plusy i minusyTVN24 Biznes i Świat

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: