Sejm poparł zmiany w umowach pracy tymczasowej

Pieniądze

ShutterstockUstawa wprowadza większą ochronę ciężarnych wykonujących pracę tymczasową

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy dotyczący pracowników tymczasowych, zakładający większą ochronę pracownic tymczasowych w ciąży. Dzięki noweli więcej pracownic może otrzymać po porodzie zasiłek macierzyński. Agencje pracy tymczasowej będą musiały przestrzegać nowych wymogów już od czerwca.

Za przyjęciem projektu głosowało 320 posłów, przeciw 26 a 30 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił zgłoszone w czasie prac komisji poprawki.

Ochrona ciężarnych

Ustawa wprowadza większą ochronę ciężarnych wykonujących pracę tymczasową. Zakłada, że ich umowy będą przedłużane przez daną agencję pracy tymczasowej do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej 2-miesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy. Dzięki temu taka pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. W ustawie doprecyzowano przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym. Chodzi ten sam rodzaj pracy, który wcześniej wykonywał pracownik zatrudniony na stałe przez ostatnie trzy miesiące, a który został zwolniony przez pracodawcę z przyczyn od pracownika niezależnych.

Ewidencja pracy

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego. Pracownik tymczasowy będzie mógł zostać wysłany przez agencję pracy tymczasowej do jednej firmy na dłużej niż 18 miesięcy w ciągu trzech lat - zapisano w ustawie. Zmiana przywraca także obowiązek posiadania lokalu przez agencje zatrudnienia. Ma to ułatwić kontrolowanie agencji przez Państwową Inspekcję Pracy. Nowelizacja zakłada, że za nieprzestrzeganie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę PIP może założyć mandat do 5 tys. zł, do tej pory grzywna może wynosić do 2 tys. zł. Rozszerza też "ochronę procesową" pracowników tymczasowych - będą oni mogli, tak jak inni pracownicy, wybrać sąd pracy właściwy do rozpatrzenia ich roszczeń wobec agencji pracy tymczasowej. Ustawa zobowiązuje też marszałków województw do sprawdzania raz na kwartał za pośrednictwem systemów teleinformatycznych prowadzonych przez ministra ds. pracy, czy agencje pracy tymczasowej nie zalegają z opłacaniem obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników. Zmienione przepisy mają obowiązywać od 1 czerwca, oprócz przepisów dotyczących kontroli opłacania składek, które wejdą w życie z początkiem 2018 r.

"Osoba w ciąży" zamiast "kobieta w ciąży". Kontrowersyjne zalecenia:

"Osoba w ciąży" zamiast "kobieta w ciąży". Kontrowersyjne zalecenia lekarzyTVN24 BiS

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock