Zmiany w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej. "Nie do tego została powołana"

Pieniądze

sxc.huProkuratoria Generalna będzie mogła przekazać prowadzenie rutynowych spraw innemu podmiotowi, reprezentującemu Skarb Państwa, by skupić się na tych najważniejszych

Prokuratoria Generalna będzie mogła przekazać prowadzenie rutynowych spraw innemu podmiotowi, reprezentującemu Skarb Państwa, by skupić się na tych najważniejszych - zakłada projekt nowelizacji ustawy o Prokuratorii, którą zaakceptował we wtorek rząd.

Jak napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, celem regulacji ma być wyeliminowanie utrudnień w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej oraz zmniejszenie obciążania jej sprawami mniejszej wagi. - Prokuratoria została bowiem utworzona do ochrony ważnych praw i interesów Skarbu Państwa i w jej gestii pozostaje prowadzenie takich właśnie - skomplikowanych i precedensowych - spraw - napisano.

Przekazywanie sprawy

Sprawy o małej istotności i ryzyku - z punktu widzenia ochrony praw i interesów Skarbu Państwa, sprawy jednorodne lub o stabilnej linii orzeczniczej stanowią ok. 40 proc. wszystkich nowych spraw, wpływających rocznie do Prokuratorii. Projektowana nowelizacja zakłada, że Prokuratoria będzie mogła - z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu, reprezentującego Skarb Państwa - przekazać mu do prowadzenia sprawę lub grupę spraw. Nie mogą jednak to być sprawy istotne dla Skarbu Państwa, skomplikowane i precedensowe - tymi ma się zajmować sama Prokuratoria. Prokuratoria nie będzie mogła też przekazać sprawy, której przedmiot przekracza 10 mln zł. Wniosek o przekazanie sprawy będzie mógł też złożyć szef rządu lub minister skarbu - taki wniosek będzie dla Prokuratorii wiążący, niezależnie od istotności sprawy.

Zasady etyki

Pozostałe przepisy nowelizacji doprecyzowują mechanizmy rozliczenia kosztów, wynikających z zastępstwa procesowego wykonywanego przez Prokuratorię, oraz zasady polityki kadrowej Prokuratorii. Projektowana nowela zobowiązuje np. radców Prokuratorii do przestrzegania zasad etyki wykonywania zawodu. Jeżeli będą oni chcieli podjąć dodatkowe zatrudnienie, to będą musieli uzyskać pisemną zgodę prezesa Prokuratorii Generalnej. W projekcie wskazano także, że zarówno prezes, jak i wiceprezesi Prokuratorii podlegają wszystkim rygorom, wynikającym z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, i składają oświadczenia o stanie majątkowym.

Nowy minister skarbu: nie będę szukał rewolucjitvn24

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu