Nagrody dla pracowników kolejnych ministerstw. Podano kwoty

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Rzecznik rządu Piotr Mueller o nagrodach w Ministerstwie Finansów
Rzecznik rządu Piotr Mueller o nagrodach w Ministerstwie FinansówTVN24
wideo 2/2
TVN24Rzecznik rządu Piotr Mueller o nagrodach w Ministerstwie Finansów

Kolejne ministerstwa przekazują informacje o premiach i nagrodach wypłaconych w ostatnich latach. Najwyższe kwoty trafiły do pracowników Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek zagranicznych - wynika z dotychczasowych odpowiedzi na interpelacje poselskie. W ostatnich dniach szczegóły w tej sprawie przekazali między innymi wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Interpelację w sprawie wypłat premii i nagród skierowała do ministerstw Hanna Gill-Piątek z Polski 2050. "Do mojego biura poselskiego nieustannie docierają sygnały o tym, że wobec szalejącej inflacji Polacy oglądają każdy grosz z obu stron. Obywatele dziwią się m.in. wystawnej oprawie niektórych uroczystości państwowych, budżetom na gadżety z logotypami czy jubileuszom w instytucjach. W dzisiejszych czasach z nadzwyczajną rozwagą należy dokonywać takich wydatków ze środków publicznych" - napisała posłanka.

W związku z tym, Gill-Piątek zapytała m.in. o to, jaka była wysokość premii i nagród wypłaconych w latach 2019-2022 w poszczególnych ministerstwach.

Nagrody "za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej"

Premie i nagrody wypłacono w latach 2021-2022 w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Z informacji przekazanych przez wiceszefa tego resortu Dariusza Piontkowskiego wynika, że w 2021 roku było to łącznie 3 149 620,29 zł, z kolei w 2022 roku - wraz z nagrodami jubileuszowymi - 3 965 475,60 zł.

Wiceminister wskazał, że wysokość premii i nagród wypłaconych pracownikom na stanowiskach kierowniczych w latach 2021-2022 (całościowo oraz średnio na 1 pracownika) wynosiła:

- w roku 2021 wysokość wypłaconych nagród wyniosła – 5 800,00 zł, w tym na 1 pracownika wyniosła 2 900,00 zł,

- w roku 2022 wysokość wypłaconych nagród wyniosła – 45 395,12 zł, w tym na 1 pracownika wyniosła 15 131,70 zł, i dotyczy nagród jubileuszowych.

"Nagrody w Ministerstwie przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w tym m.in.: za wyjątkowe zaangażowanie w realizację powierzonych zadań niestandardowych lub o wysokim stopniu złożoności, okresowe zwiększenie obciążenia pracą czy też przejawianie szczególnej inicjatywy przy wykonywaniu zadań - wyjaśnił Piontkowski.

Wicepremier Jacek Sasin o nagrodach

W imieniu Ministerstwa Aktywów Państwowych odpowiedzi udzielił szef tego resortu Jacek Sasin. "W okresie funkcjonowania Ministerstwa, tj. od 15 listopada 2019 r. w ramach premii regulaminowych wypłacono następujące kwoty brutto: w 2019 r. 74 349,87 zł, w 2020 r. 1 328 369,11 zł, w 2021 r. 1 691 656,36 zł, w 2022 r. 1 513 339,20 zł" - przekazał wicepremier.

Sasin wyjaśnił, że "wysokość premii jest uzależniona w szczególności od terminowego, rzetelnego i efektywnego wykonywania powierzonych zadań, przejawianej inicjatywy, staranności oraz dbałości o powierzone mienie".

W okresie funkcjonowania MAP pracownikom wypłacono również nagrody w łącznych kwotach: 248 295,17 zł w 2019 roku oraz 417 342,30 zł w 2020 roku. "Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 20215 w roku 2021 nie utworzono ww. funduszu nagród. Pracownikom Ministerstwa, w ramach nagród, wypłacono łącznie 141 670,65 zł ze środków na wynagrodzenia" - czytamy. Z kolei w 2022 roku - jak poinformował Jacek Sasin - pracownikom Ministerstwa Aktywów Państwowych wypłacono nagrody w łącznej kwocie 25 632,93 zł.

Jednocześnie wicepremier podkreślił, że "osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (ministrowie, sekretarze stanu i podsekretarze stanu - red.) w Ministerstwie w ww. okresie nie otrzymały premii ani nagród".

Minister klimatu o średnich kwotach nagród

Nagród nie przyznano również pracownikom na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Trafiły one do pozostałych pracowników - tak wynika z odpowiedzi przekazanych przez szefową MKiŚ Annę Moskwę.

"W 2021 r. średnia kwota nagrody na pracownika wyniosła brutto 5 322,39 zł, co daje 443,53 m-cznie. W 2022 r. średnia kwota nagrody na pracownika wyniosła brutto 3 871,27 zł, co daje 322,61 m-cznie" - wskazała minister klimatu.

Bez nagród w ostatnich dwóch latach w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Nagrody - w okresie wskazanym przez posłankę Polski 2050 - wypłacono w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które zostało utworzone 15 listopada 2019 roku. "Od powstania Ministerstwa do końca 2019 roku pracownikom wypłacono nagrody w wysokości – 33,2 tys. zł. W 2020 roku pracownikom wypłacono nagrody w wysokości – 96,4 tys. zł. Nagrody zostały wypłacone na początku 2020 r. przed ogłoszeniem stanu epidemii SARS-Cov-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej" - poinformowała wiceszefowa tego resortu Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister zastrzegła, że - podobnie jak w przypadku MAP i MKiŚ - nagrody nie zostały wypłacone osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.

Ponadto Jarosińska-Jedynak przekazała, że w latach 2021-2022 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej nie wypłacono nagród.

"Premie regulaminowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi"

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że w 2022 roku w jego resorcie wypłacono nagrody w łącznej wysokości 229 tys. zł. W latach 2020-2021 nagrody nie były wypłacane, a w 2019 roku była to kwota 4,421 mln zł brutto.

W latach 2019-2022, co roku, były realizowane wypłaty "premii regulaminowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi":

- w 2019 roku – 1,523 mln zł brutto,

- w 2020 roku – 1,471 mln zł brutto,

- w 2021 roku – 1,885 mln zł brutto,

- w 2022 roku – 2,601 mln zł brutto.

Wicepremier Kowalczyk zastrzegł, że "osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe w latach 2019-2022 nie były wypłacane nagrody".

Nagrody w MZ także ze środków europejskich

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował o kwotach nagród wypłaconych w resorcie w latach 2019-2022, zarówno ze środków resortu, jak i ze środków europejskich:

- 2019 rok: ze środków Ministerstwa Zdrowia 2 754 305,97 zł, ze środków europejskich 2 367 245,76 zł,

- 2020 rok: ze środków Ministerstwa Zdrowia 3 068 536,49 zł ze środków europejskich 785 964,65 zł,

- 2021 rok: ze środków Ministerstwa Zdrowia 1 689 377,00 zł ze środków europejskich 1 440 623,87 zł,

- 2022 rok: ze środków Ministerstwa Zdrowia 2 250 850,85 zł ze środków europejskich 2 367 340,37 zł.

W powyższych latach w MZ wypłacano również premie. "2019 r.: 329.757,65 zł, 2020 r.: 311.988,25 zł, 2021 r.: 286.836,31 zł, 2022 r.: 283 276,79 zł" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Kraska podkreślił, że "w latach 2019-2022 nie wypłacono premii i nagród pracownikom na stanowiskach kierowniczych".

MSZ i placówki zagraniczne

Nagrody wypłacono również w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz placówkach zagranicznych. Ich łączna kwota w ubiegłym roku sięgnęła ponad 27,5 mln zł brutto. Jak poinformował wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, nagrody otrzymało 1 891 pracowników. Łączna wysokość nagród w ubiegłym roku, była najwyższa biorąc pod uwagę lata 2019-2022:

- 2019 rok – 18 439 947,52 zł brutto; nagrody otrzymało 2660 pracowników,

- 2020 rok – 879 568,50 zł brutto; nagrody otrzymało 192 pracowników,

- 2021 rok – 6 264 880,64 zł brutto; nagrody otrzymało 1 299 pracowników,

- 2022 rok – 27 513 350,62 zł brutto; nagrody otrzymało 1 891 pracowników.

"Nagrody przyznane zostały za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w szczególności za wybitne rezultaty w wykonywaniu powierzonych zadań, ukończenie trudnych projektów, rzetelne i terminowe wykonywanie zadań w trudnych warunkach lub pod presją czasu, zaangażowanie i kreatywną postawę zawodową" - wyjaśnił wiceminister spraw zagranicznych.

Piotr Wawrzyk zaznaczył, że MSZ nie wypłacało nagród w latach 2019-2022 osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.

Nagrody w Ministerstwie Finansów

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedłużyły termin odpowiedzi.

Wcześniej informowaliśmy, że wiceminister finansów Piotr Patkowski w odpowiedzi na interpelację posłanki Polska 2050 Hanny Gill-Piątek, przekazał że "pracownikom i funkcjonariuszom została wypłacona łączna kwota premii i nagród w wysokości brutto w 2019 roku - 62 185 760,56 zł, w 2020 roku - 3 541 476,19 zł, w 2021 roku - 50 693 757,62 zł, w 2022 roku - 63 690 798,89 zł".

Z kolei "pracownikom na stanowiskach kierowniczych została wypłacona łączna kwota nagród w wysokości brutto w 2019 roku - ogółem 14 946 183,20 zł, w 2020 roku - ogółem 270 136,00 zł, w 2021 roku - ogółem 12 534 924,00 zł, w 2022 roku - ogółem 14 763 415,46 zł". MF podkreśliło, że "pracownikom na stanowiskach kierowniczych nie są wypłacane premie".

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości