Polska ma na koncie 46 mld zł rezerw

Pieniądze

sxc.huMF podało, że rezerwy w listopadzie wynoszą 46 mld zł.

Na koniec listopada resort finansów miał na koncie ok. 46 mld zł rezerw płynnych środków w złotych i walutach - poinformował w poniedziałek w komunikacie dyrektor departamentu długu publicznego w MF Piotr Marczak. Rezerwy na koniec listopada wyniosły ok. 46 miliardów.

Stan rezerw w wysokości ok. 46 mld zł to poziom zbliżony do stanu na koniec października. - Nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej nie wpływa na finansowanie potrzeb pożyczkowych, które zostało zakończone w październiku. Wzrost limitu deficytu budżetowego z nawiązką rekompensowany jest przez tegoroczne większe przychody z tytułu zarządzania płynnością sektora finansów publicznych i przyjętych depozytów sądowych - poinformował Marczak.

Prefinansowanie kontynuowane

Dyrektor w MF zapowiedział, że w grudniu resort kontynuować będzie prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych. W ramach tego przeprowadzony zostanie, zgodnie z planem, przetarg zamiany obligacji i zaciągnięta kolejna transza kredytu z EBI o wartości 200 mln euro. - W ofercie będziemy mieli również standardowy zestaw obligacji oszczędnościowych, których wartość sprzedaży przekroczyła w listopadzie 1 mld zł. Tak duża sprzedaż wynikała głównie z dużego popytu na emisję specjalną obligacji oszczędnościowych - Listopadową 11. Sprzedaż tych obligacji w listopadzie przekroczyła 800 mln zł - zaznaczył Marczak. Wskazał, że z rozwiązanych na przełomie września i października transakcji swapowych [red. wymiany] resort uzyskał dolary amerykańskie o wartości pokrywającej całe przyszłoroczne potrzeby walutowe wynikające z obsługi długu w innych walutach niż euro.

- Dolary te zostały wymienione z euro po zdecydowanie lepszym kursie od rynkowego - zaznaczył.

Bony skarbowe powracają

Marczak podał, że w związku z założonym powrotem - po trzyletniej przerwie - do emisji bonów skarbowych ministerstwo planuje w styczniu 2016 r. przeprowadzić pierwszy przetarg przypominający inwestorom te papiery. Zgodnie z opublikowanym kalendarzem przetargów w 2016 r. przetargi bonów mogą odbywać się nieregularnie, w zależności od sytuacji budżetowej i rynkowej. Co do zasady przetargi te mają być przeprowadzane w poniedziałki, a szczegółowe informacje zawierane będą w kwartalnych i miesięcznych planach podaży papierów skarbowych.

Zmiany w portfelu obligacji

- W październiku portfel obligacji złotowych inwestorów zagranicznych spadł o 2,2 mld zł, co wynikało głównie z wykupu od tej grupy zapadających w październiku obligacji o wartości 10 mld zł. Nowe inwestycje zagranicznych podmiotów były nieco mniejsze od tej wartości wykupionych obligacji. W największym stopniu zredukowały swoje portfele podmioty z USA i Luksemburga, zaś po stronie nabywców byli głównie inwestorzy z Austrii, Niemiec i Irlandii - poinformował Marczak. - Ponownie wzrosło zaangażowanie banków centralnych, które wraz z podmiotami publicznymi posiadają już 23,4 proc. zdefiniowanego portfela obligacji złotowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych. Na ostatni dzień listopada saldo przepływów u inwestorów zagranicznych w tym miesiącu pozostaje na umiarkowanym plusie - dodał.

Autor: ag / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu