Młodzi przedsiębiorcy dostaną asystenta podatnika

TVN24 Biznes

sxc.huOsoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z pomocy tzw. asystenta podatnika. To jedno z rozwiązań przewidzianych w ustawie o administracji podatkowej

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z pomocy tzw. asystenta podatnika. To jedno z rozwiązań przewidzianych w ustawie o administracji podatkowej uchwalonej przez Sejm w środę.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 264 posłów, przeciw było 137, a wstrzymało się 10 posłów.

Poprawki PiS-u

Sejm odrzucił natomiast cztery poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania przez posłów PiS. Jedna z nich zakładała, że przewidziany w ustawie asystent podatnika miałby być wyznaczany przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego. Asystentem mogłaby być osoba posiadająca przynajmniej kwalifikacje zawodowe I stopnia w zakresie ekonomii oraz 2-letni staż pracy w administracji podatkowej w komórce postępowań podatkowych, komórce obsługi bezpośredniej lub w komórce informacji podatkowej. Inna odrzucona poprawka przewidywała, że tzw. dodatek kontrolerski w wysokości 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego przysługiwałby nie tylko pracownikowi prowadzącemu kontrolę podatkową, ale także pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, którzy wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze.

Centralny Rejestr Danych Podatkowych

Ministerstwo Finansów, które przygotowało projekt, potrzebę uchwalenia nowych przepisów w miejsce ustawy o urzędach i izbach skarbowych uzasadniło tym, że zmieniło się otoczenie, oczekiwania podatników i narzędzia, jakimi dysponuje resort finansów. Opracowana 20 lat temu ustawa nie przystaje zatem do dzisiejszej rzeczywistości.

Oprócz nowego określenia zadań i organizacji administracji podatkowej ustawa wprowadza również system obsługi i wsparcia podatnika. Do tych zadań przekierowana ma zostać część pracowników, zastosowanie znajdą też narzędzia informatyczne.

W ustawie zawarto regulacje dotyczące pracowników administracji podatkowej oraz nowe zasady naboru na niektóre stanowiska: dyrektora Izby Skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Utworzone zostaną centra obsługi podatnika, w których niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. - Celem systemu obsługi i wsparcia podatnika jest pomoc podatnikom w konkretnej sytuacji podatkowej. Ma to spowodować wzrost samodzielnego, prawidłowego i dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych. Ma też zapewnić szybką i kompleksową ich obsługę - tłumaczył wiceminister finansów Jacek Kapica podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie. W tym celu stworzone ma być specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami oraz obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Od początku roku?

Ustawa przewiduje również powołanie instytucji asystenta podatnika dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, których zadaniem będzie pomoc podatnikowi w prawidłowym wypełnianiu obowiązków przez pierwsze 18 miesięcy działalności. Doradztwo to ma objąć między innymi pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasad korzystania z ulg itp. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw załatwianych w innych instytucjach. Stworzenie elektronicznej bazy wiedzy administracji podatkowej ma z kolei zapewnić dostęp do jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej dla wszystkich zainteresowanych. Powołany ma zostać szef administracji podatkowej, przy pomocy którego minister finansów będzie mógł sprawniej nadzorować jej działanie. Ponadto ze struktur administracji ma być wyodrębnione Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, organu wyspecjalizowanego w wydawaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Ma to poprawić jednolitość i jakość wydawanych interpretacji. Według MF uzasadnieniem dla powołania krajowego biura jest duże zainteresowanie obywateli biurami informacji, które teraz mają się wyspecjalizować w konkretnych dziedzinach prawa podatkowego. Teraz ustawą zajmie się Senat. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać 1 września 2015 r. oraz z dniem następującym po jej ogłoszeniu.

Kapica: Nie będziemy ścigać podatnika, który oszukuje na 100 zł TVN24 Biznes i Świat

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu