Pieniądze

Renta socjalna w 2020 roku. Ile wynosi i komu przysługuje?

Pieniądze

[object Object]
Zmiana w zasadach waloryzacji rent i emerytur. Zyskają osoby dostające najmniejtvn24
wideo 2/3

Renta socjalna - kto ma do niej prawo? Ile wynosi w 2020 roku? Jak ją otrzymać? Odpowiadamy na te pytania.

Renta socjalna - co to jest?

Renta socjalna to w największym skrócie świadczenie, które przysługuje osobom, które utraciły szanse na normalne funkcjonowanie i możliwość podjęcia lub kontynuowania pracy. Trzeba jednak podkreślić, że utrata sprawności musiała nastąpić przed osiągnięciem pełnoletności lub w kilku innych, szczególnych przypadkach opisanych poniżej.

Świadczenie przyznawane jest na stałe, gdy niezdolność do pracy jest trwała lub na czas określony - w przypadku okresowej niezdolności.

Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna w 2020 roku jest przyznawana osobom pełnoletnim (mające ukończone 18 lat) lub kobietom, który wyszły za mąż po 16 urodzinach. Lekarz lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) musi stwierdzić, że dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy.

Przy czym, naruszenie sprawności nastąpiło:

- przed ukończeniem 18. roku życia,

- w trakcie nauki (również w trakcie wakacji lub urlopu dziekańskiego) - w szkole lub szkole wyższej (przed ukończeniem 25 lat) lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Komu nie przysługuje renta socjalna?

Do świadczenia nie mają prawa osoby, które pobierają: emeryturę, uposażenie w stanie spoczynku, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę inwalidzką, rentę strukturalną, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, inne świadczenie o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji.

Ile wynosi renta socjalna w 2020 roku?

Do września 2018 roku renta socjalna stanowiła 84 procent kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - przed zmianą przepisów było to 865,03 zł. We wrześniu 2018 roku weszły w życie nowe zasady wyliczania świadczenia - przelicznik podniesiono do 100 procent - 1029,80 zł.

W 2019 roku najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy podskoczyła do 1100 zł i taka też jest wysokość renty socjalnej. Emerytury i renty są waloryzowane w marcu, więc do marca 2020 roku wysokość najniższej renty się nie zmieni.

Należy jednak podkreślić, że wszystkie wymienione wyżej kwoty są podane w wartościach brutto.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by dostać rentę socjalną?

1. Jeśli wybierasz się osobiście do oddziału ZUS potrzebujesz dokumentu tożsamości.

2. Wniosek o rentę socjalną >

Wniosek można pobrać i wypełnić w domu lub w oddziale ZUS albo złożyć ustnie - po odpowiedzi na kilak pytań pracownik ZUS przygotuje protokół, które będzie trzeba podpisać.

3. Zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) >

Zaświadczenie OL-9 wypełnia lekarz. Ważne, by zostało wypełnione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o rentę socjalną.

4. Oryginały dokumentów potwierdzających stan zdrowia - np. wyniki badań, karty informacyjne z leczenia szpitalnego. Można je dołączyć na druku OL-9A >.

W niektórych przypadkach trzeba jeszcze złożyć m.in.: wywiad zawodowy z miejsca pracy, zaświadczenie potwierdzającą naukę w szkole albo okres studiów, zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych lub kopię zezwolenia na osiedlenie się w Polsce.

Gdzie złożyć wniosek o rentę socjalną i pozostałe dokumenty?

Można to zrobić w dowolnym oddziale ZUS - osobiści lub przesłać pocztą.

TU MOŻESZ SPRAWDZIĆ, GDZIE JEST TWÓJ ODDZIAŁ ZUS >

Kto finansuje rentę socjalną?

Świadczenie jest w pełni finansowane przez ZUS. W wypłacie, wnioskach i innych wskazówkach pośredniczą lokalne ośrodki pomocy społecznej - tzw. MOPS-y oraz GOPS-y (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości