Polacy oszczędzają coraz mniej. Choć zarabiają lepiej

Pieniądze

ShutterstockRaport NBP: wzrosły realne dochody gospodarstw domowych

W III kwartale 2015 roku zwiększyły się realne dochody gospodarstw domowych, a konsumpcja utrzymała stabilny wzrost - podał w poniedziałek NBP w swym raporcie o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych. Spadły natomiast oszczędności Polaków - wykazała analiza.

Według Narodowego Banku Polskiego w III kw. 2015 r. realne dochody sektora gospodarstw domowych zwiększyły się o 2,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego oraz o 0,3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Wzrost realnych dochodów opierał się głównie na dochodach pierwotnych, wśród których najszybciej wzrastała nadwyżka operacyjna brutto - tłumaczył NBP. Jednocześnie doszło do obniżenia tempa wzrostu dochodów z pracy najemnej, a rewizja danych przez GUS ujawniła, że proces ten trwa już od trzech kwartałów - podkreślił.

Własność mniej ważna

Spożycie prywatne - napisał NBP - w III kwartale 2015 r. wzrosło o 3,0 proc. w stosunku do roku poprzedniego, co oznacza utrzymanie stabilnego wzrostu. Zarówno poprawiające się nastroje konsumenckie, jak i dane z gospodarki realnej z IV kwartału 2015 r. oraz względnie stabilna dynamika PKB mogą wskazywać na podtrzymanie tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego w następnych kwartałach - zauważyli autorzy raportu. - Niewielka pozostaje rola dochodów z własności w tworzeniu dochodów gospodarstw domowych. Przy wysokiej i stabilnej dynamice, coraz większą rolę odgrywają dochody ze świadczeń społecznych - wskazano.

Mniej oszczędzamy

Stopa oszczędzania w III kwartale 2015 r., po rewizji GUS i korekcie sezonowej, wyniosła 1,9 proc. i kontynuowała spadki - napisali eksperci banku.

- Obniżają się zarówno oszczędności dobrowolne, jak i przypisywane do oszczędności gospodarstw domowych korekty z tytułu transferu do OFE. O ile drugi proces jest pochodną zmian legislacyjnych, o tyle spadek oszczędności dobrowolnych został ujawniony w zrewidowanych przez GUS danych dopiero w III kwartale 2015 r. Tendencja ta trwa jednak od połowy 2013 r., skutkując m.in. pogłębieniem luki pomiędzy stopą inwestowania i stopą oszczędzania przez gospodarstwa domowe - czytamy w raporcie. W końcu III kwartału 2015 r. stan aktywów finansowych gospodarstw domowych wyniósł 1 719,6 mld zł, - i jak zwracał uwagę NBP - "w zasadzie nie zmienił się względem ubiegłego kwartału" (wzrost o 3,1 proc. rok do roku). Jak podkreślono, gospodarstwa domowe lokowały środki głównie w aktywach o względnie niskim poziomie ryzyka i dużej płynności (gotówka i depozyty krótkoterminowe). W dłuższej perspektywie w strukturze aktywów rosło znaczenie aktywów nieryzykownych, a malała rola aktywów ryzykownych. W III kwartale 2015 r. gospodarstwa domowe nie zmieniły - zdaniem banku - stanu zobowiązań w ujęciu kwartalnym; odnotowano zaniedbywalny poziom transakcji zarówno kredytów długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Zobowiązania na koniec III kwartału 2015 r. osiągnęły stan 657,1 mld zł, przekraczając o 5,1 proc. poziom zadłużenia sprzed roku - wskazał. Narodowy Bank Polski podkreślił, że z powodu korekty przez GUS danych o dochodach, oszczędnościach i konsumpcji gospodarstw domowych, analiza NBP dużo uwagi poświęciła reinterpretacji sytuacji sektora w latach 2010-2015.

Rewizja dochodów

Rewizja danych przez GUS objęła przede wszystkim dochody - wyjaśniał NBP. W dół skorygowano dwie podstawowe składowe dochodów sektora gospodarstw domowych: dochody z pracy oraz z prowadzonej działalności gospodarczej. - O ile przed korektą dane wskazywały na systematyczny wzrost stopy oszczędzania, o tyle korekta ujawniła, że w latach 2013-2015 oszczędności sektora gospodarstw domowych były niskie, a w niektórych kwartałach nawet ujemne. Obniżenie danych o oszczędnościach w rachunkach narodowych jest zgodne ze wskazaniami z rachunków finansowych, które od trzech kwartałów wskazują na wygasanie tempa przyrostu aktywów - tłumaczył. NBP przewiduje, że tendencje dotyczące aktywów i zobowiązań utrzymają się zapewne również w IV kwartale 2015 r.

Wpłaty na komitet rodzicielski odliczysz od dochodu? Blajer wyjaśnił, czy wolnoTVN24 BiS

Autor: ag/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock