Czas zmian dla klientów polskich banków. Cała seria przejęć i fuzji

Pieniądze

Pięć opłat bankowych, o których możesz nie wiedziećtvn24bis.pl
wideo 2/3

Rok 2018 w sektorze bankowym w Polsce to rok połączeń i przejęć. Oto lista banków, które czeka konsolidacja.

1. Pekao i Alior

W drugim kwartale 2018 roku mają zakończyć się analizy dotyczące współpracy lub połączenia Pekao i Aliora. W październiku ubiegłego roku podpisano list intencyjny w sprawie ewentualnego połączenia obu spółek.

Pod koniec czerwca Reuters poinformował, że Pekao najprawdopodobniej zaproponuje połączenie z Aliorem. Jedno ze źródeł, cytowane przez agencję, podało, że połączenie zaakceptował już prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Przypomnijmy, że największym akcjonariuszem obu banków jest kontrolowany przez państwo PZU. W przypadku Pekao stało się tak po "repolonizacji", czyli odkupieniu udziałów w banku przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju od włoskiego Unicredit. PZU ma niemal 32 proc. akcji Alior Banku, w Pekao zaś PZU ma 20 proc., a na drugim miejscu wśród największych udziałowców jest państwowy Polski Fundusz Rozwoju (ma 12,8 proc. akcji).

Jak wynika z przedstawionych przez banki raportów za 2017 rok, największe aktywa (podstawowy wskaźnik oceniający wielkość banku) Pekao zgromadził ponad 182 mld zł (drugie miejsce), natomiast Alior - prawie 69,4 mld zł (ósme miejsce). Jeśli dojdzie do fuzji, Pekao zwiększy swoje aktywa o niemal 70 mld zł, dzięki czemu może znacznie zbliżyć się do swojego głównego konkurenta - PKO BP, który posiada 297 mld zł w aktywach.

2. BGŻ BNP i Raiffeisen

Bank BGŻ BNP Paribas podał w kwietniu, że kupi podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska od Raiffeisen Bank International AG za 3,25 mld zł.

Działalność ta obejmuje m.in. obsługę małych i średnich firm, bankowość korporacyjną, działalność detaliczną oraz private banking, ale z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych.

Zakończenie transakcji planowane jest w czwartym kwartale 2018 roku, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych. Fuzja operacyjna przewidywana jest w 2019 roku.

We wtorek na przejęcie Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas zgodziła się Komisja Europejska

Według stanu na koniec grudnia 2017 roku, podstawowa działalność Raiffeisen Bank Polska obejmuje portfel 19 mld zł kredytów brutto klientów oraz 34,4 mld zł depozytów.

3. Bank Zachodni WBK i Deutsche Bank Polska

W grudniu 2017 roku BZ WBK podpisał umowę przejęcia części działalności Deutsche Bank Polska. Wstępna cena za przejęcie aktywów to 1,29 mld zł, z których 20 proc. ma być płatne w gotówce, a 80 proc. w formie akcji nowej emisji BZ WBK. Zgodnie z umową Bank Zachodni WBK kupi wydzieloną działalność detaliczną oraz MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) Deutsche Bank Polska od Deutsche Bank AG z wyłączeniem m.in. walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych oraz segmentu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej DB Polska. Transakcja obejmie również dom maklerski DB Securities.

Do Banku Zachodniego WBK włączona zostanie także sieć placówek przejmowanego banku.

Na wydzielenie części majątku Deutsche Bank Polska do Banku Zachodniego WBK zgodziła się już Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Największe banki w Polscetvn24bis.pl

4. Getin Noble Bank i Idea Bank

Połączenie tych dwóch banków rozważa Leszek Czarnecki, przewodniczący rady nadzorczej Getin Noble Bank. "Leszek Czarnecki rozważy opcje konsolidacyjne, obejmujące Getin Noble Bank oraz Idea Bank, jak i inne podmioty znajdujące się w grupach kapitałowych obu banków - podał GNB w komunikacie.

Jak podano, akcjonariusza do podjęcia takiej decyzji skłoniły "postępująca konsolidacja polskiego sektora bankowego oraz rosnące wymagania regulacyjne". "Leszek Czarnecki oczekuje istotnych synergii kosztowych i sprzedażowych oraz wzmocnienia potencjału sprzedażowego połączonych instytucji" - podano w komunikacie.

Czarnecki w najbliższym czasie zamierza doprowadzić do podjęcia przez oba banki działań mających na celu analizę korzyści i kosztów połączenia i ewentualnego uzgodnienia harmonogramu oraz szczegółowej struktury połączenia.

"Leszek Czarnecki deklaruje, że ewentualne połączenie banków nie wpłynie na zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego program ochrony kapitału emitenta, a zaplanowane dokapitalizowania będą się odbywać zgodnie z ogłoszonym harmonogramem" - dodano w komunikacie.

Podano również, że w ramach dokapitalizowania gwarantowanego przez głównego akcjonariusza banku możliwe jest także wprowadzenie do połączonych banków innych inwestorów.

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock