Pieniądze

Nowa opłata już w Sejmie. Sprawdź, za co zapłacisz w cenie paliwa

Pieniądze

[object Object]
Ile paliwa za średnią krajową?TVN Turbo
wideo 2/3

Dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich, zakłada projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, złożony w Sejmie przez grupę posłów PiS. Fundusz ma zasilać nowa opłata paliwowa w wysokości 20 groszy za litr.

Z szacunków projektodawców wynika, że stawka opłaty drogowej zapewni wpływy w wysokości ok. 4-5 mld zł rocznie. Połowa kwoty zostanie przeznaczona na Fundusz Dróg Samorządowych, natomiast reszta wpływów zasili Krajowy Fundusz Drogowy.

Fundusz drogowy

Projekt ustawy przewiduje zmianę zasady finansowania dróg zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ma tym zarządzać organ rządowy, zarządzający systemem dofinansowania budowy i modernizacji dróg gminnych, powiatowych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Instytucja ma zająć się także finansowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasie drogowym, administrowanym przez samorządy.

W projekcie założono, że FDS będzie funkcjonował na analogicznych zasadach jak działający dotychczas Krajowy Fundusz Drogowy. BGK będzie przekazywał pieniądze wojewodzie, który rozdysponuje je jednostkom samorządu terytorialnego. Według projektu wysokość wsparcia inwestycji będzie zależała od średniego dochodu na mieszkańca w danym samorządzie, nabór wniosków będzie prowadził wojewoda.

Nowa opłata

Koszty finansowania tej instytucji zostaną wliczone do ceny płaconej przez kierowców. Już obecnie w cenach litra paliwa znajduje się m.in. VAT, opłata paliwowa i akcyza.

Składniki ceny paliwtvn24

W projekcie ustawy zaznaczono, że głównym źródłem przychodów FDS będą wpływy z wprowadzanej opłaty drogowej. Nowej opłacie podlegać będzie wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych. Wg projektu stawka opłaty drogowej będzie wynosić odpowiednio 200 zł za 1 tys. litrów benzyny lub oleju napędowego i 369,69 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że "zaproponowane zmiany mają zapewnić większą ilość oraz stabilność środków finansowych na dofinansowanie dróg samorządowych oraz zwiększenie elastyczności w wydatkowaniu tych środków dzięki rezygnacji z planowania corocznego".

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości