Drobne należności wobec państwa będzie można umorzyć

Pieniądze

TVN24 BiSZ długiem w dorosłość? Debata młodych o kredytach

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych. Nowela zakłada możliwość umorzenia należności na rzecz budżetu państwa, jeśli będzie za tym przemawiał na przykład "ważny interes publiczny".

Ustawa wprowadza między innymi możliwość umarzania w określonych warunkach należności budżetowych lub ich rozkładania na raty.

Zakłada również, że należności budżetowe mogą być umarzane zarówno z urzędu, jak i na wniosek dłużnika.

W myśl tych rozwiązań Skarb Państwa będzie mógł zrezygnować z dochodzenia należności budżetowych, jeżeli zajdzie "ważny interes dłużnika lub interes publiczny". Będzie to możliwe także wtedy, gdy należności budżetowe będą niskie, na przykład nieprzekraczające 100 zł.

Wyrok Trybunału

Nowelizacja dostosowuje też zapisy ustawy o finansach publicznych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2015 roku.

Wyrok ten stwierdzał, że ustawa o finansach publicznych zawiera zapisy niezgodne z ustawą zasadniczą, mogące uniemożliwiać dostęp, w trybie informacji publicznej, do pełnych wyników audytu w spółce. Nowela skreśla ten zapis z ustawy o finansach.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock