Pieniądze

Pracownicze Plany Kapitałowe dla opornych: poradnik

Pieniądze

PPK.infoPrzepisy o PPK, dotyczące dobrowolnego gromadzenia oszczędności emerytalnych, weszły w życie 1 stycznia 2019 roku

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który umożliwia gromadzenie oszczędności na przyszłą emeryturę. Założeniem systemu jest odkładanie pieniędzy na prywatnych kontach, którymi będą zarządzać wybrane instytucje finansowe. Zgromadzone środki uczestnik PPK będzie mógł wypłacić po ukończeniu 60. roku życia.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Przepisy o PPK, dotyczące dobrowolnego gromadzenia oszczędności emerytalnych, weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Ustawa z 4 października 2018 roku określa zasady zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, a także finansowania, dokonywania wpłat i wypłat środków oraz ustalania wysokości składek. Obowiązek wdrożenia PPK mają wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę oraz świadczeniobiorców realizujących zlecenia na umowę zlecenia. Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest rozłożone w czasie i potrwa do 2021 roku. Pierwsze przedsiębiorstwa muszą wdrożyć program już od 1 lipca 2019 roku.

- Program PPK ma wesprzeć Polaków w długoterminowym oszczędzaniu. Zgromadzone przez uczestnika środki będą wypłacane niezależnie do świadczeń emerytalnych – przypomina ekspert portalu PPK.info. – Po ukończeniu 60. roku życia pracownik będzie mógł jednorazowo odebrać część pieniędzy, reszta będzie wypłacana w transzach miesięcznych. Program PPK zakłada również możliwość wcześniejszego skorzystania z pieniędzy w określonych przez ustawę sytuacjach jak choroba lub pożyczka na wkład własny przy kredycie hipotecznym.

Program PPK ma wesprzeć Polaków w długoterminowym oszczędzaniu. Zgromadzone przez uczestnika środki będą wypłacane niezależnie do świadczeń emerytalnych. ekspert portalu PPK.info.

PPK – zasady programu

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada wprowadzenie programu w kilku etapach. Jako pierwsze do wdrożenia systemu były zobowiązane duże przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 pracowników – musiały to zrobić już w lipcu 2019 roku. Następnie od 1 stycznia 2020 roku do programu przyłączą się firmy, w których pracuje minimum 50 osób. Pół roku później, od 1 lipca 2020 roku, PPK muszą wdrożyć pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Jako ostatnie, od 1 stycznia 2021 roku, przystąpią do programu pozostałe podmioty oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Pracownicze Plany Kapitałowe automatycznie obejmują wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których są odprowadzane składki emerytalno-rentowe. Osoby w wieku od 55 do 69 lat mogą również uczestniczyć w programie, jednak w tym celu muszą złożyć odpowiednią deklarację. Z PPK nie mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, służby mundurowe oraz rolnicy.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada, że na konto uczestnika będą wpływać składki z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz państwa. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do składki podstawowej w wysokości 1,5% wynagrodzenia, może ją również podwyższyć do 2,5% dochodu. Uczestnik PPK będzie odprowadzał w ramach programu 2% pensji, składkę może podwyższyć o kolejne 2%. Ustawa uwzględnia również obniżenie wpłaty do 0,5% dla osób najmniej zarabiających. Dodatkowo na konto uczestnika programu wpłyną także środki finansowane z

Funduszu Pracy. Każdy pracownik zapisany do PPK otrzyma wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Pozostając w programie, można liczyć również na dopłatę roczną w kwocie 240 zł.

Zastanawiasz się, ile zgromadzisz oszczędności dzięki PPK? Tego możesz dowiedzieć się już teraz. Po prostu skorzystaj z kalkulatora PPK.

Jak wypłacane są środki z PPK?

Każdy pracownik zostaje automatycznie zapisany przez pracodawcę do PPK. Jednak uczestnictwo w systemie jest dobrowolne. Aby z niego zrezygnować, wystarczy złożyć u pracodawcy odpowiednią deklarację.

Wypłata środków zgromadzonych na koncie uczestnika powinna nastąpić po ukończeniu przez niego 60. roku życia. Jednorazowo pracownik może wtedy otrzymać 25% sumy z PPK, a reszta będzie wypłacana w ratach miesięcznych przez 10 lat (co najmniej 120 rat). W przypadku, gdyby uczestnik programu zdecydował się na wypłatę wszystkich środków od razu, wtedy musi złożyć stosowny wniosek oraz zapłacić podatek od zysków kapitałowych wynoszący 19% (tzw. podatek Belki).

Istnieje również możliwość wcześniejszego skorzystania z pieniędzy PPK. 25% środków może zostać pobranych w przypadku poważnego zachorowania uczestnika programu, jego współmałżonka lub dziecka. Wtedy nie ma konieczności zwrotu otrzymanych pieniędzy. Inaczej jest w drugim przypadku, który umożliwia wybranie 100% środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu przy zakupie domu lub mieszkania. Wypłacone na ten cel środki trzeba zwrócić w ciągu 15 lat. Jednak z takiej pożyczki będą mogli skorzystać tylko uczestnicy, którzy nie ukończyli 45. roku życia. Dodatkowo pieniądze z PPK będzie można także wypłacać w formie świadczenia małżeńskiego. W ramach tej opcji środki zgromadzone na kontach małżonków będą wypłacane łącznie po ukończeniu przez obydwoje uczestników 60. roku życia.

Należy również podkreślić, że środki zgromadzone na koncie PPK są własnością prywatną uczestnika i może on wycofać je w każdej chwili. To jednak ma swoje konsekwencje: 30% wpłat od pracodawcy jest przekazywane do ZUS-u, należy zwrócić dopłaty przekazywane przez państwo, a na końcu konieczne jest jeszcze zapłacenie podatku od zysków kapitałowych.

Program PPK powstał, aby zapewnić jego uczestnikom bezpieczeństwo finansowe na emeryturze. Aby z kolei zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym środkom, zarządzają nimi tylko wybrane instytucje finansowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Mogą to być m.in. Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Pracownicze Towarzystwa Emerytalne i Zakłady Ubezpieczeń. Mechanizm PPK został tak skonstruowany, że – niezależnie od świadczeń z ZUS-u – ma podnieść standard życia po zakończeniu aktywności zawodowej, wyrabiając nawyk oszczędzania.

Autor: Artykuł sponsorowany / Źródło: PPK.info

Źródło zdjęcia głównego: PPK.info

Pozostałe wiadomości