Pracujesz w czasie upałów? Oto, jakie masz prawa

Pieniądze

Praca w czasie upału. Jakie obowiązki ma pracodawca?TVN24 BiS
wideo 2/4

Dziś temperatura niemal w całym kraju przekroczy 30 stopni Celsjusza. Sprawdzamy, jakie prawa mają pracownicy w związku z upałami.

W najbliższych dniach będziemy zmagać się z falą upałów. Praca w takich warunkach jest nie tylko wyczerpująca, ale i może być niebezpieczna dla zdrowia, szczególnie, gdy pracodawca nie zapewni podwładnym odpowiednich warunków.

Jakie mamy prawa?

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy podczas pracy w upale jest zapewnienie pracownikom nieodpłatnie zimnych napojów do picia. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni woda przysługuje już, gdy słupek rtęci przekroczy 25 kresek, a pracownikom biurowym, kiedy temperatura przekroczy 28 stopni Celsjusza. Przepisy nie regulują wprawdzie, czym są „zimne napoje” - może być to zatem zarówno woda mineralna, jak i np. soki - ale muszą one być dostępne przez cały dzień. Oznacza to, że pracodawca nie może ich dostarczać np. co 2-3 godziny.

Pracodawca ma też obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę w biurze. Jednak przepisy określają jedynie minimalną temperaturę w miejscu pracy (14 stopni Celsjusza). Prawo nie reguluje górnej granicy, po przekroczeniu której pracownik ma prawo przerwać wykonywanie swoich obowiązków. Wyjątek stanowią tu pracownicy młodociani, którym nie można zlecać pracy, gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza.

Warto podkreślić, że w przypadku pracy biurowej pracodawca może, ale nie musi instalować w biurze klimatyzacji, czy elektrycznych wiatraków. To, czy ulży w ten sposób pracownikom, zależy jedynie od jego dobrej woli. Kiedy pracownik uzna, że warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, może przerwać wykonywanie swoich obowiązków i co ważne nadal będzie przysługiwało mu normalne wynagrodzenie. Nie może być za to również ukarany finansowo. Musi jednak poinformować o tym pracodawcę.

Sposoby na upał

Według przepisów pracodawcy mogą również poprawić komfort pracy w czasie upalnych dni np. wydłużając przerwy lub odpowiednio skracając czas pracy. Pracodawca może to zrobić z własnej inicjatywy lub na wniosek pracowników - nie ma jednak takiego obowiązku. Jeśli się na to zdecyduje, nie może obniżyć pracownikom wynagrodzenia. Jeśli pracodawca nie będzie przestrzegał przepisów i np. nie zadba o to, aby w czasie upałów pracownicy mieli dostęp do napojów, to grozi mu wysoka grzywna od 1 tys. do nawet 30 tys. zł.

Autor: msz//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock