Polskie spółki pod ochroną. Wrogie przejęcie już nie takie straszne

Pieniądze

Grupa AzotySejm przyjął w piątek senackie poprawki do ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Celem ustawy jest ochrona strategicznych polskich spółek przed wrogim przejęciem

Sejm przyjął w piątek senackie poprawki do ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Celem ustawy jest ochrona strategicznych polskich spółek przed wrogim przejęciem.

Większość przyjętych poprawek miało charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Jedna z merytorycznych poprawek eliminuje z ustawy nieprecyzyjny, zdaniem senatorów, termin "nabycie bezpośrednie". Inna rozszerza zakres przepisów karnych na "nabycie pośrednie i następcze". Przyjęcie senackich poprawek do ustawy rekomendowała sejmowa komisja skarbu państwa.

PiS przeciwko

Zgodnie z ustawą o kontroli niektórych inwestycji, inwestorzy będą mieli obowiązek poinformowania Ministerstwo Skarbu Państwa o planowanym kupnie udziałów w jednej ze strategicznych spółek. Minister skarbu mógłby zablokować taką transakcję, gdyby uznał, że zaistniały przesłanki zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na decyzję miałby 90 dni od otrzymania zgłoszenia albo wszczęcia postępowania w tej sprawie. Zdaniem ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego taka ustawa była potrzebna. - Cieszę się, że dostaję takie narzędzie - powiedział podczas konferencji w Sejmie. - Minister skarbu będzie mógł wstrzymać transakcję, w sytuacjach, gdy zachodzi ryzyko dla utrzymania bezpieczeństwa Polski. Rząd jest pozytywnie nastawiony do zagranicznych inwestorów, którzy chcą prowadzić u nas dobre dla wszystkich stron interesy - dodał. Były minister skarbu Włodzimierz Karpiński, który proponował wprowadzenie takich przepisów zauważył z kolei, że ustawa pomoże lepiej chronić strategiczne interesy polskiej gospodarki. Skrytykował także grupę posłów PiS, którzy nie poparli ustawy i tych, którzy zagłosowali przeciw. - To świadczy o nieznajomości materii - ocenił. Posłanka PO Renata Zaremba wskazała, że ustawa "wzmocni system odpornościowy państwa przed wirusami: wrogimi przejęciami".

Rząd przygotuje listę

Listę podmiotów podlegających ochronie ma określić rząd. Wśród branż, których dotyczy ustawa, znalazły się m.in. wytwarzanie energii elektrycznej, produkcja benzyny lub oleju napędowego, transport rurociągowy oraz magazynowanie i przechowywanie paliw, gazu lub ropy naftowej, produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, produkcja uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, działalność telekomunikacyjna, przesyłanie paliw gazowych. Regulacja przewiduje również sankcje za dokonanie transakcji z naruszeniem ustawy, czyli m.in. pomimo sprzeciwu lub bez zawiadomienia. Zapisano w niej unormowania wymuszające zbycie takich akcji albo udziałów. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Grupa Azoty