Polska gospodarka urosła mocniej niż wcześniej szacowano. 3,1 proc. w IV kwartale

Pieniądze

TVN24 Biznes i ŚwiatPolska gospodarka rośnie w siłę

W IV kwartale 2014 r. polski PKB wzrósł o 3,1 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2013 r. - wynika ze wstępnych szacunków GUS. To więcej o 0,1 pkt proc. niż GUS wskazywał wcześniej w tzw. szybkim szacunku.

- PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,1 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2013 r., co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w dniu 13 lutego 2015 r. - podał w piątek GUS. 13 lutego GUS podał, że według szybkiego szacunku PKB niewyrównany sezonowo wzrósł w IV kwartale o 3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Oczekiwany wzrost 3,1 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP przed 13 lutego oczekiwali wzrostu gospodarczego w wysokości 3,1 proc. GUS podał także w piątek, że w IV kwartale 2014 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,2 proc. Wzrost PKB w całym 2014 r., w stosunku do opublikowanego w dniu 27 stycznia 2015 r., pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 3,3 proc. Ponadto, jak podał GUS "w IV kwartale 2014 r. wzrost popytu krajowego w skali roku wyniósł 4,6 proc. i był wolniejszy od notowanego w III kwartale 2014 r. (4,9 proc.)". Na wzrost popytu krajowego złożyło się, według Urzędu, wysokie, choć niższe niż w III kwartale 2014 r., tempo wzrostu akumulacji - o 8,5 proc. (wobec 12,0 proc. w III kwartale 2014 r.), w tym wzrost popytu inwestycyjnego o 9,0 proc. (w III kwartale 9,9 proc.)".

Spożycie wyższe niż przed rokiem

- Spożycie ogółem w IV kwartale 2014 r. było wyższe niż przed rokiem o 3,2 proc. (wobec 3,3 proc. w III kwartale 2014 r.), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,1 proc. W efekcie dodatni wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 4,6 pkt. proc. wobec 4,9 pkt. proc. w III kwartale 2014 r. Dodatni wpływ spożycia ogółem wyniósł 2,3 pkt. proc. wobec 2,7 pkt. proc. w III kwartale 2014 r. Na dodatni wpływ spożycia ogółem na tempo wzrostu PKB złożyły się pozytywne wpływy spożycia w sektorze gospodarstw domowych +1,6 pkt. proc. i spożycia publicznego +0,7 pkt. proc. - głosi komunikat GUS. - Ostateczny szacunek GUS dotyczący tempa wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale poprzedniego roku okazał się lepszy od szacunku flash i zgodny z wyliczeniami bazującymi na danych rocznych. Bardzo bliska szacunkom opartym na danych rocznych jest także struktura wzrostu PKB. Zgodnie z oczekiwaniami nieznacznie wyhamowało tempo wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych oraz inwestycji, nadal jednak były to bardzo przyzwoite poziomy - komentuje dane GUS Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego SA. - Po tym jak polska gospodarka nieznacznie wyhamowała pod koniec poprzedniego roku, na początku 2015 r. tempo wzrostu utrzyma się na poziomie zbliżonym. W kolejnych kwartałach natomiast spodziewam się stopniowego i delikatnego przyspieszania wzrostu PKB. Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, utrzymująca się deflacja, rekordowo niskie stopy procentowe (które w marcu zostaną jeszcze obniżone), czy wreszcie rozkręcanie karuzeli ze środkami unijnymi z perspektywy finansowej 2014-2020 będą głównymi czynnikami wspierającymi i konsumpcję, i inwestycje. Popyt krajowy pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce, ale i popyt zewnętrzny może w tym roku okazać się wsparciem, jeśli poprawiać się zacznie koniunktura w strefie euro. Podtrzymuję opinię, że wzrost PKB w Polsce w tym roku ma szansę osiągnąć 3,5-3,6 proc. - przewiduje Kurtek. - Dane są nieznacznie lepsze od oczekiwań, jednak większych zaskoczeń nie było - komentuje z kolei Marcin Mrowiec z Banku Pekao SA. - Pozytywem jest to, że odchylenia są w górę a nie w dół, zaś bieżące wskaźniki makroekonomiczne sugerują w 2015 wzrost na poziomie co najmniej roku poprzedniego (3,3 proc.), a jeśli uspokoi się sytuacja na Wschodzie, zaś na Zachodzie wzrost przyspieszy i oddalone zostaną obawy o trwałość strefy euro (Grecja, wybory w innych ważnych krajach UE w kolejnych miesiącach), to wzrost zapewne będzie większy - dodaje. - Dynamika PKB Polski w IV kw. 2014 r. wyniosła 3,2 proc. – wynika z najnowszych danych GUS. – Pomimo tego, że to słabszy wynik niż w poprzednich kwartałach, okazał się on być lepszy od pierwotnych szacunków. Polską gospodarkę napędzają przede wszystkim inwestycje, co bardzo pozytywnie wpływa na sytuację na rynku pracy – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP. Eksperci zgodnie twierdzą też, że dane GUS są dość neutralne dla RPP w kontekście spodziewanej w przyszłym tygodniu decyzji o obniżce stóp procentowych, bo raczej zgodne z oczekiwaniami.

Autor: pp//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shuterstock.com