Polska pożyczy prawie miliard euro. Na finansowanie innowacji

Pieniądze

ShutterstockPolska pożyczy od Europejskiego Banku Inwestycyjnego 940 mln euro na finansowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytucje badawcze, uniwersytety i firmy

Polska pożyczy od Europejskiego Banku Inwestycyjnego 940 mln euro na finansowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytucje badawcze, uniwersytety i firmy - zakładają dwie umowy kredytowe podpisane przez szefów MF i EBI - Mateusza Szczurka i Wernera Hoyera.

- Finansowanie zarówno innowacji, jak i specjalistycznych umiejętności naukowych jest priorytetem Unii Europejskiej. Edukacja, innowacja oraz badania i rozwój są kluczowe aby zapewnić długoterminową konkurencyjność Europy i w efekcie tworzenia miejsc pracy - mówił prezes EBI Werner Hoyer po podpisaniu umów w piątek w Warszawie. - Musimy przyznać, że od czasu kryzysu finansowego w 2007 r. poza luką w obszarze inwestycji, Europa ma także lukę w kategoriach innowacyjności, badań i rozwoju w stosunku do naszych kluczowych konkurencyjnych gospodarek świata. Jestem przekonany, że te kredyty wzmocnią konkurencyjność w obszarze badań naukowych oraz działalności badawczo rozwojowej Polski i Europy - mówił.

Kolejne lata

Zdaniem szefa EBI "środki z tych kredytów będą mogły zostać wykorzystane na wspieranie działalności badawczo rozwojowej w roku 2015 oraz roku 2016". - Ale, co istotne, będą one w stanie wesprzeć kariery młodych naukowców działających w innowacyjnych obszarach - powiedział. Według niego pieniądze wesprą wysiłki polskich uczelni wyższych w nadrabianiu zaległości wobec uczelni z pozostałych krajów UE, zapewnią najwyższą jakość kształcenia i badań akademickich. - Dzięki tym instrumentom instytucje badawcze uzyskają szereg narzędzi niezbędnych do prowadzenia swojej działalności. Z drugiej strony uczelnie będą w stanie nie tylko zapewnić odpowiednie nauczanie, ale także odpowiednie przygotowanie studentów do rynku pracy - dodał. Minister Mateusz Szczurek oświadczył, że EBI pozostaje naszym głównym partnerem wśród międzynarodowych instytucji finansowych. - To jest finansowe ramię UE i nic dziwnego, że odgrywa bardzo znaczącą rolę w finansowaniu licznych projektów inwestycyjnych na obszarze całej Polski - mówił Szczurek. Zaznaczył, że umowy są kontynuacją podobnych umów podpisywanych w 2011 r. i 2013 r. na łączną kwotę ponad 1,5 mld euro. - M.in. z tych pieniędzy finansowane były projekty takie, jak pierwsze w Polsce laboratorium do wytwarzania i badania nanostruktur na Politechnice Wrocławskiej. Te dwie umowy są częścią zaangażowania EBI w Polsce. W 2014 r. wyniosło ono 5,5 mld euro, oczekujemy podobnego poziomu w tym roku. Bank zapewnia nie tylko długoterminowe finansowanie na bardzo korzystnych warunkach, ważne jest również to, że dostarcza pomoc ekspercką - zaznaczył.

Więcej na naukę

Z kolei obecna na konferencji minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska powiedziała, że nauka i szkolnictwo potrzebują więcej środków na rozwój, aby realizować nie tylko swoje cele, ale także aby stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. - Wiele tu jeszcze mamy do zrobienia. Jesteśmy świadomi dystansu, który musimy nadrabiać (...). Nauka i szkolnictwo są nieodzowne i muszą być uznane za kluczowe dla rozwoju naszego kraju, ale też roli Polski w Europie - podkreśliła. Jak głosi komunikat EBI, kredyt w wysokości 520 mln EUR sfinansuje statutowe zadania badawcze realizowane przez pracowników naukowych i akademickich wszystkich kategorii, zatrudnionych przez publiczne uczelnie i instytucje badawcze w większości dyscyplin naukowych w Polsce. Środki z EBI sfinansują również inwestycje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej publicznych jednostek naukowych oraz aparaturę naukową. Kredyt w wysokości 420 mln EUR ma być przeznaczony na finansowanie grantów, które będą przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w drodze otwartych zaproszeń do składania wniosków. Będą one skierowane do studentów studiów doktoranckich, pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora oraz dojrzałych naukowców. Granty te umożliwią realizację projektów obejmujących badania podstawowe lub stosowane, które będą przeprowadzone w publicznych instytutach badawczych, uczelniach i przedsiębiorstwach w całej Polsce. Głównym celem tego finansowania EBI jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw oraz jeszcze lepszego wykorzystania w przemyśle rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.

Żeby była praca

Według komunikatu oba projekty zostaną zrealizowane w latach 2015-2016 i pomogą w utrzymaniu obecnego poziomu zatrudnienia w polskim sektorze badawczo-rozwojowym w tym okresie, a także przyczynią się do otwarcia wielu nowych możliwości rozwoju kariery zawodowej, w szczególności dla młodych pracowników naukowych. Jak podano, polski sektor naukowy zatrudnia około 150 tys. badaczy, techników i pomocniczych pracowników naukowych. Jak czytamy, środki finansowe EBI pozwolą sektorowi nauki i szkolnictwa wyższego na zmniejszenie dystansu pomiędzy Polską a krajami UE pod względem innowacyjności oraz pomogą jednostkom badawczym stać się bardziej konkurencyjnymi w dziedzinie nauki i edukacji. Natomiast w instytucjach szkolnictwa wyższego, których priorytetem jest nie tylko kształcenie studentów, ale również przygotowanie ich do potrzeb rynku pracy, poprawi się infrastruktura badawcza oraz poziom kwalifikacji i umiejętności kadry dydaktycznej. Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych. Udziały w nim ma 28 państw członkowskich UE. Jak podano w komunikacie, EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla solidnych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej — zwłaszcza w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, czy zwiększanie innowacyjności i spójności. W roku 2014 wysokość finansowania EBI dla Polski wyniosła 5,5 mld EUR.

Jak osiągnąć sukces dzięki innowacjom?

Jak osiągnąć sukces dzięki innowacjom?TVN24 BiS

Autor: mb//mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock