Poprawki do Polskiego Ładu. Sejm przegłosował nowelizację

Autor:
mb
Źródło:
PAP
Jerzy Hausner o konieczności zawieszenia Polskiego Ładu i deficycie budżetowym
Jerzy Hausner o konieczności zawieszenia Polskiego Ładu i deficycie budżetowymTVN24
wideo 2/7
TVN24Jerzy Hausner o konieczności zawieszenia Polskiego Ładu i deficycie budżetowym

Szykują się kolejne zmiany w Polskim Ładzie. Sejm uchwalił w środę przepisy, które przewidują między innymi wprowadzenie definicji podstawy wyliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i uwzględnienia tak zwanych różnic remanentowych. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Chodzi o nowelizację Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ma m.in. wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych oraz wprowadzić do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe. Dodatkowo poprawki zgłoszone przez klub Prawa i Sprawiedliwości w trakcie drugiego czytania przewidują zmiany w Polskim Ładzie. Najważniejsze z nich modyfikują zasady ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej.

Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 245 posłów, przeciw 208, wstrzymało się trzech. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

"Postulat przedsiębiorców w #PolskiŁad spełniony. Dochód do składki zdrowotnej będzie zbieżny z dochodem opodatkowanym PIT, czyli będzie obliczony z uwzględnieniem różnic remanentowych i nie obejmie większości przychodów zwolnionych z PIT. Zmiana przyjęta dziś w Sejmie" - napisał na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń.

Wcześniej posłowie nie przyjęli wniosku Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 o odrzucenie projektu ustawy. Za było 179 parlamentarzystów, przeciw - 244, a wstrzymało się - 33.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Polski Ład - składka zdrowotna

Poprawki dotyczące Polskiego Ładu zakładają, że roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami. Z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Kolejna z poprawek przewiduje, że przy ustalaniu przez przedsiębiorców dochodu dla celów składki zdrowotnej będą uwzględniane tzw. różnice remanentowe. Ponadto dochód do obliczenia składki ma nie być powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 roku. Zmiany dotyczące składki zdrowotnej mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poprawki zmierzają też do przeniesienia szeregu zadań do zakresu kompetencji ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Chodzi m.in. o powoływanie prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz nadzór nad działalnością Krajowego Zasobu Nieruchomości. Pracownicy, których dotyczy przeniesienie tych zadań, staną się pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zwiększa uprawnienia rad nadzorczych, m.in. uszczegóławia prawo do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. Ponadto porządkuje kwestię kadencji i mandatu członków organów menadżerskich, wprowadza przepis o obowiązku lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu kadencji członka rady nadzorczej oraz zasady osądu biznesowego. Jak wskazano w uzasadnieniu, wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji pozwoli definitywnie przesądzić o wyłączeniu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji organów, które okażą się błędne, o ile były one podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje.

Autor:mb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości