TVN24 Biznes | Pieniądze

Płaca minimalna w 2023 roku. Jest propozycja pracodawców

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Mueller: inflacja to największy potwór ekonomiczny
Mueller: inflacja to największy potwór ekonomicznyTVN24
wideo 2/8
TVN24Mueller: inflacja to największy potwór ekonomiczny

Wysokość płacy minimalnej w 2023 roku nadal nie jest znana. Pracodawcy RP wraz z Business Centre Club i Związkiem Rzemiosła Polskiego proponują, by wzrosła ona o prognozowany przez rząd wskaźnik inflacji w przyszłym roku, czyli 7,8 procent. Oznaczałoby to wzrost płacy minimalnej o około 235 złotych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi obecnie 3010 zł brutto i stanowi 50,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W tym roku stawka godzinowa powiązana z wysokością minimalnej pensji została ustalona w wysokości 19,70 zł. Zgodnie z przepisami Rada Ministrów do 15 czerwca ma czas na przedstawienie Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Płaca minimalna 2023 - propozycja pracodawców

Pracodawcy RP wraz z Business Centre Club i Związkiem Rzemiosła Polskiego zaproponowały wzrost płacy minimalnej w wysokości prognozowanego przez rząd wskaźnika inflacji w 2023 roku na poziomie 7,8 proc., z podwyżką w dwóch równych ratach od stycznia i lipca. Oznaczałoby to wzrost płacy minimalnej o około 235 złotych. Organizacje zaproponowały, by tak samo wzrosły płace w sferze budżetowej oraz renty i emerytury.

Według organizacji "taki wzrost płacy minimalnej i świadczeń spełni kryterium koniecznych potrzeb, ograniczy fatalne skutki indeksacji dla inflacji i ograniczy ryzyko załamania gospodarczej koniunktury wskutek inflacji, wojny i koniecznej, ale bolesnej polityki banku centralnego". "Należy dostosować ustawy w taki sposób, by mechanizmy w nich wskazane nie obowiązywały, dopóki inflacja nie wróci do celu NBP" - podkreślono. Organizacje zwróciły uwagę, że wzrost płacy minimalnej w 2023 roku na podstawie ustawowego wzoru powinien wynieść ok. 13,5 proc.

W ocenie Kamila Sobolewskiego, głównego ekonomisty Pracodawców RP, "inflacja stała się najpoważniejszym zagrożeniem dla gospodarki". "Polityka gospodarcza rządu powinna wspierać walkę z inflacją i przyczynić się do ograniczenia koniecznego wzrostu stóp procentowych NBP. Indeksacja dochodów w tempie wynikającym z ustaw nie przystaje do realiów gospodarczych, grozi niekontrolowanym wzrostem inflacji" - ocenił Sobolewski, cytowany w komunikacie.

Pracodawcy skierowali w tej sprawie pismo do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Patkowskiego. Pod stanowiskiem podpisali się Rafał Baniak z Pracodawców RP, Łukasz Bernatowicz ze Związku Pracodawców Business Centre Club oraz Jan Gogolewski ze Związku Rzemiosła Polskiego.

ZOBACZ STANOWISKO

W ocenie organizacji w ostatnich latach wzrost dochodów poszczególnych grup ludności był niewspółmierny i doprowadził do nieuzasadnionego naruszenia wzajemnej równowagi. "Na przykład, od 2016 roku średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 40 proc., podczas gdy płaca minimalna o ponad 60 proc. Podnoszenie kwalifikacji, edukacja, doskonalenie zawodowe, branie odpowiedzialności kierowniczej coraz mniej się opłaca" - czytamy. Według pracodawców "w warunkach wysokiej inflacji dalsza eskalacja tych zaburzeń byłaby niesprawiedliwa". Jak wskazano, najbardziej dotknięte grupy zawodowe tą sytuacją to m.in. nauczyciele, pracownicy ochrony zdrowia, służby mundurowe.

Tymczasem w opinii Konfederacji Lewiatan - jako ustalenie Rady Dialogu Społecznego na 2023 rok powinien zostać przyjęty gwarantowany wzrost minimalnego wynagrodzenia o ok. 13,5 proc., tj. 406,30 zł.

Płaca minimalna 2023 - dwa terminy zmiany wysokości

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, który brał udział w spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami zrzeszającymi pracodawców, poinformował w ubiegłym tygodniu, że "rząd skłania się ku zaproponowaniu wzrostu płacy minimalnej do 3350 zł od 1 stycznia 2023 r. oraz 3500 zł od 1 lipca 2023 r.". Oznaczałoby to wzrost o około 16,3 proc.

Pod koniec kwietnia wiceminister rodziny Stanisław Szwed informował, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc., ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej - od 1 stycznia i od 1 lipca.

W przyjętym przez Radę Ministrów Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2022-2025 prognozowany na 2023 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi ogółem 107,8 proc.

Płaca minimalna - przepisy

Według przepisów Rada Dialogu Społecznego w terminie 30 dni od dnia otrzymania rządowej propozycji uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej, jaka będzie obowiązywała w następnym roku.

Jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września br. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Ponadto w przypadku, gdy w roku poprzednim rzeczywisty wzrost cen różnił się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego (zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym a prognozowanym wzrostem cen w roku poprzednim).

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości