Zmiany dla 26 milionów podatników. Jest projekt ministra

Pieniądze

Morawiecki o projekcie w sprawie obniżki podatków PITtvn24
wideo 2/7

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju w sprawie zeznań podatkowych. Nowe przepisy mają wprowadzić zmiany w formularzach PIT, które będą dostosowane do uchwalonych zmian w ustawach dotyczących opodatkowania dochodów. Rozporządzenie ma wejść w życie z początkiem 2020 roku.

Jak wynika z informacji zamieszczonych w Rządowym Centrum Legislacji, projekt na początku października trafił do uzgodnień międzyresortowych.

"Dla potrzeb rozliczenia rocznego za 2019 rok konstrukcja formularzy wymaga modyfikacji polegającej na uwzględnieniu zmian przepisów, które determinują sposób rozliczenia dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 roku" - czytamy w uzasadnieniu.

Chodzi między innymi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która od 1 sierpnia br. wprowadziła zerowy PIT dla osób do 26. roku życia.

"Już dziś warto podjąć kroki w celu weryfikacji wpływu na rozliczenia podatkowe zmian w przyjętych formularzach. Szczególnej uwagi wymaga zwłaszcza rozliczenie dochodu objętego zwolnieniem dla podatników poniżej 26. roku życia" - oceniła, cytowana w komunikacie przygotowanym przez PwC, Joanna Narkiewicz-Tarłowska, dyrektor w PwC.

Jak wskazano w komunikacie, modyfikacji wymagają między innymi wzory związane z wprowadzeniem instytucji przedsiębiorstwa w spadku jako nowego podatnika, ze zmianami dotyczącymi terminu składania zeznań podatkowych, wynikające ze zmian w zakresie cen transferowych, opodatkowania przychodów z kryptowalut i z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czy też opodatkowania przychodów z niezrealizowanych zysków (tak zwany exit tax).

PIT 2019 - nowe wzory PIT-36, PIT-37, PIT-38 i PIT 39

W efekcie, skorygowane zostaną następujące wzory zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39).

ZOBACZ NOWE WZORY To jednak nie wszystko. Zmianie ulegną także załączniki do powyższych zeznań zawierające: - informacje o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT/B),

- informacje o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (PIT/BR),

- informacje o odliczeniu wydatków mieszkaniowych (PIT/D),

- informacje o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT/DS),

- informacje o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (PIT/IP),

- informacje o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców (PIT/M),

- informacje o środkach trwałych oraz przychodach składane przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy (PIT/MIT),

- informacje o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PIT/PM),

- informacje o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O),

- informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (PIT/Z),

- informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku (PIT/ZG). Nowe wzory dokumentów stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 roku. Przepisy o nowych formularzach nie znajdą zastosowania do dochodów (lub strat) uzyskanych przed wejściem w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, projekt oddziałuje na 26 milionów podatników.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock