Pieniądze

Rośnie dług publiczny. Ministerstwo podało dane

Pieniądze

[object Object]
Profesor Balcerowicz o długu publicznymtvn24
wideo 2/2

Ministerstwo Finansów poinformowało, że państwowy dług publiczny na koniec pierwszego kwartału 2018 roku wzrósł o 2,8 procent wobec stanu na koniec ubiegłego roku. Na koniec marca dług publiczny wyniósł dokładnie 989 miliardów 179,3 miliona złotych.

Oznacza to wzrost długu publicznego o 27 mld 360,5 mln zł.

Wyliczenia resortu finansów

Resort finansów wyliczył, że zmiana była wynikiem: wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 28 mld 718,7 mln zł (3,2 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa po konsolidacji o 28 mld 780,6 mln zł (3,2 proc.); spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1 mld 358,4 mln zł (minus 2,0 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 1 mld 403,1 mln zł (minus 2,1 proc.); wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 0,3 mln zł (0,4 proc.).

Zgodnie z komunikatem zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec I kwartału 2018 roku 1 bln 33 mld 253,8 mln zł, co oznaczało wzrost o 21 mld 740,3 mln zł (2,1 proc.) w porównaniu z końcem ubiegłego roku.

Umorzenie pożyczek

"W I kwartale bieżącego roku umorzono pozostałą część pożyczek (7,2 mld zł) udzielonych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa - stąd znacząco mniejszy przyrost nieskonsolidowanego zadłużenia sektora finansów publicznych niż długu skonsolidowanego" – wyjaśnia resort finansów.

"Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec I kwartału 2018 roku 1 bln 29 mld 10,9 mln zł i wzrósł o 25 mld 633,7 mln zł (+2,6 proc.) w stosunku do końca 2017 roku" - dodano.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB w 2017 roku wyniosła 48,5 proc. To – w porównaniu do danych z roku 2016 – mniej o 3,4 pkt. proc.

Autor: sta / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości