Pieniądze

Wynajmujesz mieszkanie, jesteś ryczałtowcem? Ostatni dzwonek na złożenie rozliczenia

Pieniądze

Fakty TVNOstatnie dni na złożenie PIT-28

Do końca miesiąca formularz podatkowy do urzędu skarbowego złożyć muszą wszyscy ci, którzy rozliczają na zasadzie ryczałtu. Przeznaczony jest dla nich PIT-28. Niezachowanie terminu złożenia tej deklaracji może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tej formy rozliczenia.

Formularz PIT-28 zawiera informację o uzyskanym przychodzie, odliczeniach oraz należnym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczyć się w ramach PIT-28, powinny to wcześniej zgłosić. Mają czas na poinformowanie skarbówki o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu do 20 stycznia danego roku podatkowego. Można to zrobić, składając pisemne oświadczenie u naczelnika właściwego urzędu.

Kto składa PIT-28?

Kto może w ten sposób się rozliczać? Określone to jest w sposób bardzo szczegółowy. Oto lista:

- przedsiębiorcy (prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo),

- przedsiębiorcy (prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo) prowadzący firmę w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo, - osoby fizyczne, które uzyskują przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy czy innych umów o podobnym charakterze (co ważne, PIT-28 obowiązuje, jeśli umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej).

Inne ograniczenie to limit przychodów rocznych. Jeśli przekroczyły one 150 tys. euro w sytuacji, gdy właściciel firmy jest opodatkowany na zasadach ogólnych, to nie może on zgłosić przejścia na ryczałt.

Okazuje się, że niektóre rodzaje działalności są wykluczone z prawa do ryczałtu, a ich lista została uwzględniona w ustawie ryczałtowej. Chodzi np. o prowadzących apteki, przedsiębiorców zajmujących się kupnem i sprzedażą wartości dewizowych, prowadzących działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), czy świadczących usługi w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Prowadzę biznes i wynajmuję mieszkanie

W przypadku, gdy osoba prowadzi firmę oraz wynajmuje mieszkanie równocześnie powinna złożyć dwie deklaracje. Jedną na formularzu PIT-36 (dla przychodów płynących z firmy) oraz PIT-28 (dla przychodów z tytułu najmu).

Jest to jednak dopuszczalne wówczas, gdy najem nie jest częścią działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W przypadku wynajmujących doprecyzowano, że termin składania zawiadomienia zależy od daty podpisania umowy najmu. Jeśli ich pierwszy dochód pojawi się w trakcie roku, powinni go złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po uzyskaniu dochodu. Miesiącem wyjątkowym jest grudzień. Jeśli pierwsza wpłata czynszu nastąpi właśnie w tym miesiącu, oświadczenie trzeba złożyć do końca roku.

Jeśli w latach ubiegłych korzystał z ryczałtu i nie zezygnował z tej formy opodatkowania, wówczas nie musi składać takiego zawiadomienia ponownie.

Ryzyko kary

PIT-28 można złożyć zarówno elektronicznie, jaki i w formie papierowej w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Niezachowanie terminu złożenia tej deklaracji traktowane jest jako wykroczenie skarbowe i grozi za nie kara pieniężna.

Zobacz Kaczyński: podwyżki podatków nie będzie (Film z 16.12.2016)

16.12.2016 | Kaczyński: podwyżki podatków nie będziePaweł Płuska | Fakty TVN

Autor: ag/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN