Związkowcy za rozbiorem OFE. Ale bronią umów o dzieło

Pieniądze

ShutterstockProjekt reformy zakłada m.in. włączenie do systemu ubezpieczeniowego osób na umowach o dzieło oraz uczniów i studentów zatrudnionych na umowy zlecenia

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) przychylnie patrzy na propozycję, by pozostałe jeszcze w OFE środki przelać w całości na Fundusz Rezerwy Demograficznej i zapisać je na indywidualnych kontach w ZUS - wynika z wtorkowej debaty na konferencji poświęconej zmianom w systemie emerytalnym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozesłało do uzgodnień międzyresortowych i opiniowania przez partnerów społecznych i Radę Dialogu Społecznego rekomendację zmian w systemie emerytalnym.

Przygotowanymi przez MRPiPS propozycjami rekomendacji zajmował się we wtorek zespół ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, lecz jego członkowie postanowili spotkać się ponownie 7 grudnia, gdy powinno być znane wspólne stanowisko rządu w tej sprawie. W ocenie pracodawców i związkowców, wobec trwających uzgodnień międzyresortowych nie wiadomo, która wersja rekomendacji zostanie ostatecznie zaakceptowana.

Reforma emerytalna

Jedną z propozycji jest przekazanie 25 proc. aktywów OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej, a pozostałej części - na nowe, indywidualne konta emerytalne w ramach tzw. III filara ubezpieczeń. Ta wersja podczas debaty we wtorek nie zyskała przychylności prezydium OPZZ ani zaproszonych gości - byłej prezes ZUS Aleksandry Wiktorow i prof. Leokadii Oręziak, kierowniczki Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej.

Rozmówcy przekonywali, że składki gromadzone w OFE - zgodnie z oceną Trybunału Konstytucyjnego - nie są środkami prywatnymi ubezpieczonych, tylko pieniędzmi publicznymi, a w związku z tym powinny wesprzeć możliwości wypłaty świadczeń obecnym emerytom oraz przyszłych świadczeń.

Przegląd emerytalny

Od czerwca do września na zlecenie resortu ZUS przeprowadziła 27 debat o możliwych zmianach w systemie emerytalnym. Zakład przygotował dwie publikacje: Zieloną Księgę - podsumowanie wypowiedzi podczas debat i Białą Księgę - rekomendacje proponowanych podczas przeglądu zmian.Obie trafiły do ministerstwa i na podstawie tych publikacji oraz własnych analiz przygotowano propozycję stanowiska rządu w sprawie zmian w systemie emerytalnym. W połowie listopada projekt trafił do konsultacji międzyresortowych i opinii społecznych.

Oskładkowanie umów o dzieło

Projekt, oprócz zapisów dotyczących OFE, zakłada też m.in. przeanalizowanie włączenia do systemu ubezpieczeniowego osób na umowach o dzieło oraz uczniów i studentów zatrudnionych na umowy zlecenia. OPZZ nie podoba się m.in. ten zapis. Według związku, ograniczy to możliwość dorabiania przez uczniów i studentów, do czego zmuszają ich niskie zarobki rodziców.

Jako niemożliwe do przyjęcia przez OPZZ wskazano proponowane w projekcie stanowiska rządu po przeglądzie emerytalnym podwyższenie składki na fundusz emerytur pomostowych z 1,5 proc. obecnie - do 7 proc. Może to spowodować "katastrofę ekonomiczną" firm, które zatrudniają osoby pracujące w szczególnych warunkach, np. górnictwie.

Rozbiór Otwartych Funduszy Emerytalnych?

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock