Pieniądze

Ubezpieczenia OC pod lupą. Urząd kwestionuje praktykę ich przedłużania

Pieniądze

ShutterstockZ ustaleń UOKiK i Rzecznika Finansowego wynika, że Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń może błędnie interpretować przepisy o przedłużeniu umów OC

Praktyka spółki Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń dotycząca przedłużania umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC może naruszać prawa konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie w tej sprawie, m.in. po informacjach uzyskanych od Rzecznika Finansowego. Spółka Link4 zapowiedziała, że w najbliższym czasie przedstawi swoje stanowisko.

Spółka Link4 poinformowała, że "analizuje dalsze możliwe kroki w tej sprawie i w najbliższym czasie przedstawi swoje stanowisko prezesowi UOKiK".

Składka na OC

Jak przypomina UOKiK, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. Jeżeli konsument jej nie wypowie automatycznie przedłuża się na kolejny rok.

Przed upływem terminu umowy zakład ubezpieczeń musi wysłać konsumentowi informację o ubezpieczeniu na kolejny okres, podając m.in. wysokość przyszłorocznej składki. Umowa zawarta w trybie automatycznego przedłużenia może być przez konsumenta wypowiedziana, jeżeli w tym samym czasie posiada ubezpieczenie OC także u innego przedsiębiorcy. Ma to eliminować przypadki posiadania podwójnego ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Z ustaleń UOKiK i Rzecznika Finansowego wynika, że Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń może błędnie interpretować te przepisy.

Jeżeli konsument zapłaci składkę proponowaną w otrzymanym od Link4 piśmie, a następnie znajdzie korzystniejszą ofertę i zawrze umowę ubezpieczenia OC z innym ubezpieczycielem, spółka uznaje, że konsument nie może zawartej z nią umowy wypowiedzieć. Zdaniem spółki, taką możliwość konsument ma jedynie wówczas, kiedy nie odpowie na pismo, tj. nie zapłaci określonej w nim składki.

Automatyczne przedłużenie

Tymczasem, w opinii Prezesa Urzędu i Rzecznika Finansowego, zgodnie z przepisami do automatycznego przedłużenia umowy dojdzie, jeśli konsument nie wypowie umowy niezależnie od tego, czy zapłacił składkę wskazaną w otrzymanym piśmie przed upływem obowiązywania ubezpieczenia, czy też nie. W obu przypadkach konsument powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy ze spółką, jeżeli w tym samym czasie posiada ubezpieczenie OC w innym zakładzie ubezpieczeń.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów w efekcie prowadzonego postępowania administracyjnego Prezes Urzędu może wydać decyzję zakazującą stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku oraz nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. W wydawanych decyzjach Prezes UOKiK może również określić środki usunięcia trwających skutków bezprawnej praktyki przedsiębiorcy.

Zobacz konferencję UOKiK ws. franków:

Konferencja UOKiK ws. franków
Konferencja UOKiK ws. frankówTVN24 BiS

Autor: MS / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości