Szykują nowe sitko na przedsiębiorców. Państwo chce zyskać miliardy

Pieniądze

Budżet traci miliardy. Przez fabryki fakturTVN24 BiS
wideo 2/4

Firmy będą musiały przekazywać fiskusowi dobowe wyciągi ze swoich rachunków bankowych - przewiduje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Według Ministerstwa Finansów dzięki zmianie, która ma być kolejnym elementem walki z oszustwami w VAT, budżet może zyskać 4,5 miliarda złotych rocznie.

Nowelizacja zakłada, że podatnik będzie musiał przekazywać wyciągi z rachunków bankowych (JPK_WB) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w rytmie dobowym.

"Działania te miałyby charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Zdaniem MF w przeważającej większości oszustw podatkowych, w przypadku monitorowania przepływów pieniężnych można byłoby uniknąć, gdyby zostały one zidentyfikowane na bardzo wczesnym etapie. Taki wniosek płynie z wcześniejszych kontroli przeprowadzonych przez KAS.

Te obserwacje potwierdziła także Najwyższa Izba Kontroli. Jej zdaniem fikcyjnym fakturom na ogół towarzyszą szybkie terminy płatności realizowane z wykorzystaniem systemu bankowego. Istnieje zatem możliwość wychwycenia nieprawidłowości na wczesnym etapie poprzez kontrolę przepływu środków pomiędzy rachunkami.

Miliardy złotych do budżetu

Proponowana zmiana to modyfikacja koncepcji Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jest to zbiór danych finansowych o przedsiębiorstwie m.in. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury, wyciągi bankowe, czy księgi przychodów i rozchodów, który przygotowany jest przy użyciu specjalnego programu komputerowego.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązek jego składania dotyczy dużych przedsiębiorców, a od 1 stycznia 2017 roku małych i średnich. W przyszłym roku tym obowiązkiem zostaną objęci także mikroprzedsiębiorcy.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, zaproponowana zmiana ma zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł: 5 mld złotych dzięki bezpośredniemu wykryciu nieprawidłowości, a pozostała część to efekt prewencyjny, który ma zadziałać jeszcze przed wejściem ustawy w życie.

MF szacuje bowiem, że znowelizowana Ordynacja podatkowa zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r., a pierwsze pozytywne skutki dla budżetu wystąpią już w lipcu 2017 roku.

Kogo obejmie obowiązek?

Podatnicy, których dotyczyłby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej z wyłączeniem mikro przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych.

W projekcie ustawy zaproponowano, aby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany był za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej albo bezpośrednio przez podatnika.

Ministerstwo Finansów chce, by wyciąg bankowy obejmował:

- dane nadawcy i odbiorcy płatniczego (nazwa i adres oraz NIP lub REGON, jeśli są dostępne);

- numer rachunku nadawcy i rachunku obcego;

- datę i czas obciążenia rachunku nadawcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej;

- kwotę i walutę;

- tytuł i opis zlecenia płatniczego;

- saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową prowadzącą rachunek przedsiębiorcy;

- informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeżeli zlecenie płatnicze dotyczy uznania takiego rachunku – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową prowadzącą uznawany rachunek przedsiębiorcy.

Poza podatnikiem te dane wysyłałby również bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowa – kredytowa.

Luka VAT

Jak zauważyła w kontroli w 2016 roku NIK, ujawnione nieprawidłowości w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczyły głównie wprowadzania do obrotu faktur VAT nieodzwierciedlających realnych zdarzeń gospodarczych. Problem ten od lat narastał, narażając budżet na coraz większe straty.

Luka VAT, czyli niedobór podatku w budżecie państwa jest szacowany przez różne źródła na 25 do 60 mld zł. Według Komisji Europejskiej 24,1 proc. należnego VAT pozostaje nieściągnięta. Dla porównania w Szwecji jest to 1,2 proc. Średnia dla UE to 10,41 proc.

W 2013 r. organy kontroli skarbowej wykryły fikcyjne faktury na kwotę 19,7 mld zł, w 2014 r. na kwotę 33,7 mld zł, w roku 2015 na kwotę 81,9 mld zł.

W pierwszym kwartale tego roku dochody budżetu państwa z VAT zaskoczyły nawet największych optymistów. Są o 40 procent wyższe niż przed rokiem. Zdaniem wicepremiera Mateusza Morawieckiego dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego do tegorocznego budżetu może wpłynąć od 15 do nawet 20 miliardów złotych.

Autor: KN,tol/gry / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24