Ulgi za opóźnione płatności, sankcje dla niesolidnych firm. Rząd szykuje bat na dłużników

Pieniądze

Masz auto na firmę? W przyszłym roku wchodzą ważne zmiany
wideo 2/4

Ponad 61 procent mikro, małych i średnich form jest przekonanych, że nowe regulacje, wymierzone w firmy opóźniające płatności zadziałają mobilizująco i ograniczą problem zatorów płatniczych - wynika z badania BIG InfoMonitor.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, który jest po konsultacjach społecznych.

Jakie zmiany?

Przewiduje on m.in., że firma, która w ciągu 120 dni od terminu wyznaczonego w umowie lub na fakturze nie otrzyma płatności, i w tym czasie nie sprzeda wierzytelności, będzie miała możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zaległą kwotę. Dzięki temu zapłaci niższy podatek dochodowy. Natomiast niesolidnego dłużnika spotkają sankcje: nie będzie mógł wliczyć w koszty niezapłaconej faktury, a dodatkowo będzie musiał zwiększyć swoją podstawę opodatkowania i tym samym zapłacić wyższy podatek dochodowy.

Według BIG InfoMonitor, ponad 34 proc. firm sądzi, że proponowany mechanizm "raczej poprawi sytuację", kolejnych blisko 27 proc. jest "zdecydowanie pewna", że tak się stanie. Sceptycznie do pomysłu podchodzi 22 proc. firm., a co szósty przedsiębiorca (17,4 proc.) nie podejmuje się oceny wpływu nowych regulacji na upowszechnienie problemu opóźnień we wzajemnych płatnościach przedsiębiorstw.

Jak wskazał prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, już sam fakt, że wierzyciele będą mieli prawo pomniejszyć swój dochód do opodatkowania, jeżeli dłużnik im nie zapłaci jest korzystną zmianą.

Wyższy podatek

- Dodatkowo nałożenie na dłużników obowiązku korekty kosztów o niezapłacone faktury i tym samym zwiększenie podstawy opodatkowania i zapłacenie wyższego podatku, może okazać się dla nich skutecznym bodźcem do bieżącego regulowania płatności. Choć może warto zastanowić się nad krótszym okresem niż 120 dni opóźnienia dla uruchomienia takiej możliwości - ocenił Grzelczak. W badaniach przeprowadzonych przed rokiem 52 proc. ankietowanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uważało, że dłużnicy nie powinny mieć możliwości uznawania faktury za koszt podatkowy. - Dziś wierzyciel, nawet jeśli nie dostaje pieniędzy, to po wystawieniu faktury musi zapłacić podatki. W przypadku VAT może go sobie odebrać, jeśli kontrahent nie zapłacił w ciągu 150 dni, ale podatku dochodowego już nie - przypomniał Grzelczak.

Szef BIG InfoMonitor zwrócił też uwagę, że w projekcie zaproponowano "zbliżenie dwóch systemów rozliczeń", poprzez adaptację w podatku dochodowym rozwiązania przyjętego w podatku od towarów i usług, "z jednoczesnym uwzględnieniem różnic wynikających z odrębności cech tych dwóch podatków".

Opóźnione płatności

Na koniec III kwartału ponad połowa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sygnalizowało problem z opóźnieniami płatności od kontrahentów (ponad 60 dni opóźnienia w odzyskiwaniu należności, w ostatnich 6 miesiącach) - wynika z danych BIG InfoMonitor. Badanie na temat postrzegania przez przedsiębiorców nowych rozwiązań Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów przeprowadził na zlecenie BIG InfoMonitor Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research, na próbie 500 firm, techniką wywiadów telefonicznych w październiku 2017r. BIG InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

Autor: tol/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock