Kolejne pomysły na uszczelnienie podatków. W planach nowa danina

Pieniądze

Morawiecki: nasze obietnice zrealizowaliśmy bez podwyższania podatkówtvn24
wideo 2/4

Minimalny podatek od wartości nieruchomości komercyjnych oraz ograniczenie możliwości zaliczania usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodu - to niektóre pomysły Ministerstwa Finansów na uszczelnienie podatku CIT.

Celem tych propozycji, które mają trafić do szykowanego projektu nowelizacji ustawy podatkowej jest odbudowanie źródeł dochodów z podatku CIT, powiązanie miejsca opodatkowania z miejscem uzyskiwania dochodu, a także reakcja na uchylanie się opodatkowania. Przy okazji resort finansów chce poprawić konkurencyjność przedsiębiorców nie stosujących agresywnych optymalizacji podatkowych.

Opodatkowanie nieruchomości

Ministerstwo przedstawiło niektóre propozycje uszczelnienia poboru podatku dochodowego w 2018 roku. Wśród pomysłów jest między innymi opodatkowanie właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości ponad 10 milionów złotych.

Mieliby oni płacić stawkę 0,042 procent miesięcznie od wartości początkowej nieruchomości, co - według MF - jest hipotetycznym dochodem z tytułu najmu. Podatek podlegałby odliczeniu od podatku dochodowego.

Jak mówił wiceminister finansów Paweł Gruza, to odpowiedź na specyficznie polski problem, że właściciele hipermarketów niejednokrotnie nie płacą podatku dochodowego.

Usługi niematerialne

Inny pomysł MF to ograniczenie możliwości zaliczania jako koszty uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, np. doradcze. Mogłyby stanowić maksymalnie 5 procent zysku, z tym że rozwiązanie nie miałoby zastosowania do kosztów nieprzekraczających 1,2 mln zł oraz bezpośredniego kosztu wytworzenia towaru lub usługi. Ten pomysł to odpowiedź na praktykę unikania podatków przez fikcyjne usługi niematerialne - mówili przedstawiciele MF. Zwracali uwagę, że od 2005 roku wynagrodzenia za świadczone z zagranicy usługi niematerialne wzrosły aż 455 procent, tymczasem od wejścia Polski do UE płatności za usługi doradcze powinny raczej maleć. - Można postawić taką tezę, że pod postacią usług niematerialnych transferowane są nieopodatkowane dywidendy - mówił dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Maciej Żukowski. - Jest to rodzaj transferu zysków z Polski - dodawał jego zastępca Michał Bator. Wiceminister Gruza zaznaczył, że wzrastający wypływ środków z Polski na usługi niematerialne wynikał m.in. z błędnej polityki poprzedniego rządu w odniesieniu do cen transferowych. Inne "dojrzałe jurysdykcje podatkowe" zmuszały bowiem spółki-matki do "wypychania kosztów" do spółek zależnych, np. w Polsce, a po stronie polskich służb podatkowych nie było "adekwatnej reakcji uszczelnienia cen transferowych". Jednak, jak dodał, nie można też ograniczać możliwości korzystania firm z profesjonalnych doradców, niebędącego optymalizacją podatkową, stąd proponowane wyłączenia w tych przepisach.

Zbycie udziałów

Kolejny pomysł to wydzielenie źródła "zyski kapitałowe" w podatku CIT. Ma to stanowić remedium na optymalizację polegającą na sztucznych stratach ze zbycia udziałów. Obecnie, jak prezentowali przedstawiciele MF, spółka dominująca może nie zapłacić podatku od zysku operacyjnego, gdy np. sprzeda ze stratą jedną podległą spółkę innej podległej spółce. Wykazuje wówczas stratę, nie ma zatem zysku i nie płaci podatku. MF proponuje jednak, by nie można było kompensować zysku operacyjnego stratą kapitałową, co będzie powodować, że spółka zapłaci podatek od zysku niezależnie od deklarowanych strat kapitałowych. Rozwiązanie takie, jak podkreślali przedstawiciele resortu, stosowane jest w wielu krajach.

Z kolei sposobem na optymalizację polegającą na nierynkowych poziomach zadłużenia byłaby zmiana mechanizmu limitującego koszty odsetek. Limit kosztów finansowania zewnętrznego mógłby sięgać tylko 30 procent EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją). Rozwiązanie nie miałoby zastosowania do nadwyżki odsetek nieprzekraczających 120 tysięcy rocznie oraz spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe.

Resort proponuje również rozwiązania dotyczące nieprawidłowości w podatkowych grupach kapitałowych. Miałoby to być m.in. odstąpienie od możliwości uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodu, zmniejszenie do 500 tysięcy złotych (z 1 miliona złotych) przeciętnego kapitału zakładowego członków PGK oraz obniżenie z 95 do 75 procent wymogu posiadania udziału w spółce zależnej.

Skutki finansowe

Gruza dodał, że te wszystkie propozycje powinny przyczynić się do zmiany podejścia przedsiębiorstw do podatków dochodowych. Do części z tych zmian, podkreślali przedstawiciele MF, Polska jest zobowiązana przez dyrektywy unijne. - To wyraźny sygnał dla podatników i dla przedsiębiorców, że pewne optymalizacje agresywne tracą sens - podkreślał wiceminister finansów. - Naprawdę uważamy, że te 19 proc. realnych zysków powinno trafić do budżetu - dodał. Skutki finansowe proponowanych zmian to, według szacunków MF, wzrost dochodów z CIT od 5 do 10 procent. Jednocześnie resort finansów proponuje ułatwienia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. To podwyższenie wartości jednorazowej amortyzacji z 3,5 do 5 tysięcy złotych.

Autor: MS / Źródło: PAP