KNF zwiększa nadzór nad SKOK-ami. Przedstawiciel prezydenta i resortu finansów przeciwko

c1f92bdf-0758-4e43-acff-d0469454e648

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła i skierowała do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nową rekomendację C-SKOK, dotyczącą rachunkowości w kasach - poinformowała KNF w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu.

"W ocenie KNF złożona sytuacja finansowa większości kas oraz skala zidentyfikowanych nieprawidłowości wymaga wskazania odpowiednich standardów, ukierunkowanych na poprawę jakości przedstawianych informacji na temat sytuacji finansowej kas, w celu realnej oceny kondycji finansowej sektora. Dlatego nieuniknione jest na obecnym etapie wprowadzenie spójnych rozwiązań i standardów. KNF może realizować swoje zadania nadzorcze przede wszystkim w oparciu o informacje pozyskiwane od podmiotów nadzorowanych. Jakość i rzetelność tych informacji jest kluczowa dla podejmowania właściwych decyzji" - czytamy w komunikacie komisji. W rekomendacji, informuje KNF, zastosowano zasadę proporcjonalności. "Mniejsze kasy spełniające jednocześnie dwa kryteria – suma bilansowa poniżej 50 milionów złotych oraz liczba członków poniżej 10 tysięcy – mogą nie stosować postanowień zawartych w rozdziale V rekomendacji" - informuje komisja. Rozdział V reguluje zasady wyceny oraz ujawnień posiadanych przez kasy skryptów dłużnych.

Kasy mają czas do końca czerwca

Rekomendacja, według KNF, reguluje zasady ustalania wartości godziwej (kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony na warunkach transakcji rynkowej) instrumentów finansowych, zasady wyceny oraz ujawnień posiadanych przez kasy skryptów dłużnych, zasady wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa wydzielanych z majątku SKOK, zasady wyceny zabezpieczeń pomniejszających podstawę dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności, zasady rozliczania połączeń SKOK, zasady wyceny wpłat wniesionych do Kasy Krajowej na fundusz stabilizacyjny. KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez spółdzielcze kasy do dnia 30 czerwca 2016 r. Według komunikatu, za rekomendacją głosowali wszyscy członkowie komisji z wyjątkiem przedstawiciela prezydenta Zdzisława Sokala, który był przeciw, a także przedstawiciela resortu finansów Piotra Piłata.

Autor: km / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości