Seria ważnych danych o naszych pieniądzach

TVN24 Biznes

W sierpniu saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,5 mld zł

Z wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za sierpień 2016 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,5 mld zł - poinformował w piątek NBP. W tym samym miesiącu 2015 r. także było ujemne i wyniosło 3 mld zł - dodał bank centralny.

NBP poinformował też, że w sierpniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych (5,2 mld zł), obrotów towarowych (2,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (3,3 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 4,4 mld zł.

Spadek dochodów z inwestycji

"Eksport towarów wyniósł 59,1 mld zł i był wyższy o 5,7 mld zł (tj. o 10,8 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 7,2 mld zł (tj. o 13,2 proc.) do poziomu 61,3 mld zł" - zaznaczył bank centralny. Właśnie dlatego, dodał NBP, saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 2,2 mld zł. W sierpniu 2015 r. również było ono ujemne i wyniosło 0,8 mld zł.

Na dodatnie saldo usług (3,3 mld zł) złożyły się m.in. przychody z tytułu eksportu usług, które według NBP wyniosły 15,2 mld zł i, w porównaniu z sierpniem 2015 r., zwiększyły się o 0,9 mld zł (tj. o 6,4 proc). "Wartość rozchodów wyniosła 11,9 mld zł i zwiększyła się o 0,5 mld zł (tj. o 4,3 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r." - informuje bank centralny. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych (5,2 mld zł) wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,9 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 4,8 mld zł - dodaje NBP.

Podaż pieniądza

W piątek NBP podał również dane dotyczące podaży pieniądza. Według wstępnych danych we wrześniu 2016 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 bln 209,4 mld zł i był o 4,8 mld zł wyższy niż na koniec sierpnia 2016 r.

Do wzrostu przyczynił się głównie wzrost zobowiązań banków wobec przedsiębiorstw - dodał bank centralny. "We wrześniu br. największy przyrost depozytów nastąpił w sektorze przedsiębiorstw - o 3,6 mld zł, tj. o 1,5 proc., do poziomu 245,6 mld zł. Zobowiązania wobec gospodarstw domowych zwiększyły się o 0,6 mld zł, tj. o 0,1 proc., do 680,0 mld zł, a wartość gotówki w obiegu poza kasami banków wzrosła o 0,7 mld zł, tj. o 0,4 proc., do poziomu 165,5 mld zł" - informuje bank centralny. "Po stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu przedsiębiorstw, które zwiększyło się o 4,2 mld zł, tj. o 1,2 proc., i osiągnęło wysokość 341,8 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 2,5 mld zł, tj. o 0,4 proc., do 656,2 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego również zwiększyło się - o 1,7 mld zł do poziomu 216,9 mld zł" - dodaje NBP.

Nadwyżka w handlu

Swoje dane zaprezentował także Główny Urząd Statystyczny. Wynika z nich, że nadwyżka w handlu zagranicznym w okresie styczeń-sierpień wyniosła 4 mld 258,8 mln euro. W porównaniu z takim samym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 6,3 proc., a import był wyższy o 3,8 proc.

Według komunikatu GUS w okresie styczeń-sierpień 2016 r. eksport wyrażony w euro wyniósł 118 mld 921,9 mln euro, a import 114 mld 663,1 mln euro (wzrost w eksporcie o 1,5 proc., a w imporcie spadek o 0,8 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 4 mld 258,8 mln euro wobec 1 mld 511,6 mln euro w takim samym okresie ub. roku. Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się - minus 18 mld 411,5 mln euro - oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej - minus 2 mld 58,9 mln euro. Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi - 24 mld 729,2 mln euro, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 24 mld 736,2 mln euro. Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4 proc. (w tym UE 79,7 proc.), a w imporcie 68,0 proc. (w tym UE 61,1 proc.), wobec odpowiednio 85,8 proc. (w tym UE 79,5 proc.) i 66,8 proc. (w tym UE 60,2 proc.) w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział Niemiec w polskim eksporcie zwiększył się w okresie styczeń-sierpień o 0,3 pkt. proc. w porównaniu z takim samym okresem 2015 r. i wyniósł 27,4 proc., a w imporcie wzrósł o 0,8 pkt. proc. i stanowił 23,5 proc. - podał GUS.

Rząd stawia na gospodarkę. Zobacz materiał "Faktów" TVN (29.09.2016):

Autor: mb//rzw / Źródło: PAP

Raporty: