Pracownicy wysyłają pieniądze za granicę. Mocny wzrost transferów z Polski

Pieniądze

Ukraińcy wspomagają polskie firmyTVN24 BiS
wideo 2/3

Transfery do Polski od emigrantów w drugim kwartale wyniosły 3,9 miliarda złotych, czyli o 100 mln zł mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Pracujący w Polsce wytransferowali 3,3 miliarda złotych, co stanowi wzrost o ponad miliard złotych - podał Narodowy Bank Polski.

"W II kwartale 2017 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 3,9 mld PLN. Kwota ta była o 0,1 mld PLN niższa niż w II kwartale 2016 r. Na odnotowany spadek wpłynęły zarówno niższe przekazy od pracowników krótkookresowych, jak i długookresowych" - napisał NBP.

Według NBP w ujęciu geograficznym o spadku transferów zadecydowały w głównej mierze niższe niż przed rokiem przekazy od Polaków pracujących między innymi w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holandii.

"Został on jednocześnie zrekompensowanym wyższym napływem środków z Niemiec i Norwegii. Mimo pewnych zmian w transferach z poszczególnych krajów, ogólna wartość środków przekazywanych do Polski nie wskazuje na zmianę trendu. Od początku 2014 r. środki napływające do kraju z tytułu pracy Polaków za granicą utrzymują się na stabilnym poziomie. Również kwota zanotowana w II kwartale 2017 r. jest kontynuacją tej tendencji" - napisał NBP.

Transfery za granicę

Jednocześnie w tym samym okresie, środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 3,3 mld zł. Była to kwota wyższa o 1,1 mld zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Zanotowany wzrost wynikał z rosnących transferów od imigrantów krótkookresowych. Transfery imigrantów długookresowych również istotnie wzrosły, jednak ze względu na dominujący krótkookresowy charakter migracji zarobkowych do Polski, cały czas stanowią one wartość marginalną. W strukturze geograficznej dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 3,0 mld PLN i stanowiły 90,6 proc. wszystkich środków" - napisał NBP.

NBP tłumaczy to wynikiem wysokiej i wciąż rosnącej liczby obywateli Ukrainy obecnych na polskim rynku pracy.

Pracownicy z Ukrainy

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugim kwartale 2017 r. polscy przedsiębiorcy zarejestrowali 446,2 tys. oświadczeń o chęci powierzenia pracy obywatelom Ukrainy i było to o 46,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Łącznie w dwóch pierwszych kwartałach 2017 roku liczba zarejestrowanych oświadczeń dotyczących Ukraińców wyniosła 904,9 tys. i w stosunku do pierwszego półrocza 2016 wzrosła o 47,3 proc.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock