Polscy inwestorzy wydają miliardy za granicą. Najwięcej na Cyprze

Pieniądze

ShutterstockPolscy inwestorzy bezpośredni zainwestowali za granicą 12,1 mld zł

Polscy inwestorzy bezpośredni w 2015 roku zainwestowali za granicą 12,1 mld zł - podał w piątek NBP w raporcie.

"W 2015 r. polscy inwestorzy bezpośredni zainwestowali za granicą 12,1 mld PLN, przy czym inwestycje w akcje i inne formy udziałów kapitałowych wyniosły 10,9 mld PLN, ujemne reinwestycje zysków (dywidendy z osiągniętych w poprzednim roku zysków były większe niż zyski osiągnięte w 2015 r.) osiągnęły poziom -0,6 mld PLN, inwestycje z tytułu instrumentów dłużnych wyniosły 1,9 mld PLN" - napisano w raporcie.

"Największe transakcje polskich rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą miały miejsce na Cyprze (11,2 mld PLN) i w Szwajcarii (4,0 mld PLN). Polscy inwestorzy bezpośredni wycofywali kapitał (dezinwestycje) m.in. z Luksemburga (-2,2 mld PLN), natomiast w przypadku Szwecji (-4,4 mld PLN) ujemna kwota wynikała z zaciągnięcia przez inwestorów bezpośrednich nowych zobowiązań od swoich podmiotów zależnych" - dodano.

Jakie podmioty

Z raportu NBP wynika, że w 2015 r. polskie inwestycje bezpośrednie za granicą trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się działalnością finansową i ubezpieczeniową, w szczególności do holdingów finansowych (13,1 mld PLN) oraz górnictwem i wydobywaniem (4,3 mld PLN). Kapitał wycofywano natomiast z podmiotów związanych z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (-6,4 mld PLN).

Rząd stawia na gospodarkę. Zobacz materiał "Faktów" TVN (29.09.2016):

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock