NBP zdradza poziom naszych rezerw na koniec ubiegłego roku

Na koniec grudnia ubiegłego roku Polska miała 108,1 mld euro rezerw

Na koniec grudnia 2016 roku oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez Narodowy Bank Polski, wynosiły 108,1 mld euro, a w przeliczeniu na dolary 114,4 mld dol. - poinformował bank centralny w komunikacie.

Zgodnie z danymi NBP stan rezerw na koniec grudnia był o 3,9 mld euro wyższy niż na koniec listopada ubiegłego roku.

"Podwyższył się również stan rezerw wyrażony w dolarach o 3,5 mld dol. do poziomu 114,4 mld dol." - dodaje NBP.

Bezpieczeństwo priorytetem

W informacji podkreślono, że NBP zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

Wyjaśniono, że NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Zobacz: "Prywaciarze" w cenie. "Najzdrowsza część gospodarki" (Film z 17.10.2016)

"Prywaciarze" w cenie. "Najzdrowsza część gospodarki"
"Prywaciarze" w cenie. "Najzdrowsza część gospodarki"TVN24 BiS

Autor: azb/gry / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości