Inflacja wyhamowuje. NBP: we wrześniu o 0,2 proc. niższa niż w sierpniu

Pieniądze

ShutterstockWe wrześniu inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,2 proc, o 0,2 pkt proc. mniej niż w poprzednim miesiącu

We wrześniu inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,2 proc, o 0,2 pkt proc. mniej niż w poprzednim miesiącu - podał w piątek Narodowy Bank Polski.

Narodowy Bank Polski opublikował w piątek komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej we wrześniu.

Zgodnie z szacunkami

Jak wynika z komunikatu, w relacji rok do roku inflacja, po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa), wyniosła -1,1 proc. wobec -0,9 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła -0,2 proc. wobec -0,1 proc. w poprzednim miesiącu. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,2 proc., o 0,2 pkt proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. W sierpniu wskaźnik ten wynosił 0,4 proc. Tzw. 15-procentowa średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 procent koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła -0,1 proc. wobec 0,0 proc. miesiąc wcześniej. Podany w czwartek przez GUS wskaźnik CPI za wrzesień wyniósł -0,8 proc. w ujęciu rocznym. Odczyt ten był zgodny z szacunkiem flash GUS z 30 września - przypomniał w komunikacie NBP.

Metodologia

- Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami - czytamy w komunikacie banku centralnego.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock