Pieniądze

Polska idzie z podatkiem handlowym do trybunału. Zaskarży nakaz Brukseli

Pieniądze


Wiceminister finansów Wiesław Janczyk zwrócił się do MSZ o zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzji KE nakazującej zawieszenie poboru handlowego w Polsce - poinformowało w środę ministerstwo rozwoju.

We wrześniu Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie prawa UE przez Polskę w związku z wprowadzeniem podatku handlowego.

Podatek handlowy

Zdaniem Brukseli polska konstrukcja podatku może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. Komisja wydała też nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania podatku do czasu zakończenia jego analizy przez urzędników w Brukseli. "W związku z otrzymaną za pośrednictwem prezesa UOKiK informacją o podjęciu przez KE decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie pomocy państwa +Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce+, przewidzianego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w której Komisja nakazuje zawieszenie stosowania podatku, zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zaskarżenie nakazu zawieszenia stosowania podatku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - czytamy w piśmie do MSZ.

Podatek handlowy zawieszony. Premier: Polska zaskarży decyzję KE:

Autor: MS / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości