Dłużnik uciekł, sklep nie zwrócił wpłaty. Teraz łatwiej odzyskasz pieniądze za granicą

Pieniądze

ShutterstockObywatele zyskali więcej praw w dochodzeniu roszczeń

Zagraniczni dłużnicy mają się czego obawiać. W życie weszły przepisy, które ułatwiają przedsiębiorcom i zwykłym obywatelom dochodzenie roszczeń. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, w efekcie spadnie ryzyko przy zawieraniu wielu transakcji handlowych, a dłużnicy nie ukryją pieniędzy w zagranicznych bankach.

Przepisy, które weszły w życie 18 stycznia umożliwiają wierzycielom uzyskanie zabezpieczenia ich wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika, niezależnie od państwa, w którym rachunek jest prowadzony. Jak wskazuje resort sprawiedliwości, w Polsce ma to dotyczyć nie tylko rachunków bankowych, ale także prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Skutkiem wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym będzie blokada rachunku dłużnika.

Informacja o rachunku

Zgodnie z nowymi przepisami, nakaz wydany w jednym państwie UE jest automatycznie uznawany i wykonywany w innym państwie członkowskim, bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania.

Wierzyciel może uzyskać nakaz przed wszczęciem postępowania sądowego o zapłatę należnego roszczenia, a także na każdym etapie tego postępowania. Istotnym ułatwieniem dla wierzycieli jest też możliwość uzyskiwania informacji na temat rachunków bankowych dłużnika na potrzeby wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na takim rachunku.

Resort wskazuje, że wdrożenie do polskiego prawa rozwiązań przewidzianych w unijnym rozporządzeniu ułatwi przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim, a także wszystkim innym obywatelom, dochodzenie roszczeń od zagranicznych dłużników. Zwiększy też skuteczność egzekwowania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych dotyczących transgranicznych sporów.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie przepisy do wymogów unijnych. Rozwiązania mają zapewnić skuteczne wykonywanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o europejskim nakazie zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Europejski nakaz zapłaty

MS podaje także praktyczne przykłady sytuacji, w których będzie miało zastosowanie nowe prawo.

Stanie się tak m.in. jeżeli dokonamy zakupu podczas pobytu we Francji, a towar okaże się wadliwy. Jeżeli sprzedawca nie reaguje na wezwania do zwrotu pieniędzy, wówczas konsument, nawet nie mając jeszcze orzeczenia, może wystąpić - do sądu właściwego do rozpoznania sprawy - o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia i zajęcie rachunku dłużnika (sprzedawcy) do wysokości kwoty odpowiadającej cenie zakupionego towaru, czyli przyszłego roszczenia.

Wniosek o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składa się na odpowiednim formularzu, w którym trzeba wykazać m.in. zasadność żądania wydania nakazu wskazując na to, że roszczenie jest uzasadnione, a brak zabezpieczenia może w przyszłości uniemożliwić bądź poważnie utrudnić jego dochodzenie - wskazuje resort sprawiedliwości.

Na co uważać w trakcie poświątecznych wyprzedaży? Zobacz rozmowę TVN24 BiS (27.12.2016):

Poświąteczne wyprzedaże. Na co uważać?tvn24bis

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock