Krajowy dług rośnie, resort finansów sprzedał więcej bonów i obligacji

Pieniądze

ShutterstockNa koniec stycznia 2017 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 585 mld zł

Na koniec stycznia 2017 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 585 mld zł czyli o 8,3 mld zł więcej niż na koniec ubiegłego roku - podało Ministerstwo Finansów. Według resortu stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa po 2 lutego br. wynosi 39 proc.

Według poniedziałkowego komunikatu MF, na dzień 31 stycznia br. wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca 2017 r. wynosi 65,6 mld zł. Resort dodał, że zgromadzone środki stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych.

Rośnie sprzedaż obligacji

Informuje też, że styczniu 2017 r. sprzedaż obligacji wyniosła 17,1 mld zł, wobec 12,9 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, a bonów wyniosła 4 mld zł, wobec 2,4 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W styczniu 2017 r. nastąpił też, według MF, wzrost zadłużenia w obligacjach o 4,6 mld zł, wzrost zadłużenia w bonach o 4 mld zł. Z kolei finansowanie netto na rynkach zagranicznych w styczniu 2017 r. było ujemne i wyniosło 0,05 mld EUR.

"Na koniec stycznia 2017 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 585 mld zł wobec 576,7 mld zł na koniec 2016 r." - poinformowało MF. Do wykupu w 2017 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 68,6 mld zł - dodał resort. "Podaż obligacji skarbowych na luty skonstruowana została zgodnie z obowiązującymi od początku roku nowymi zasadami, tj. na obydwu lutowych przetargach zaoferujemy trzy tenory o oprocentowaniu stałym (2, 5 i 10 lat) i dwa o zmiennym. Oferta na drugim przetargu może być uzupełniona o obligacje typu WS albo IZ. Podaż w lutym będzie wyraźnie niższa niż w styczniu. Na pierwszym przetargu będzie to 3-5 mld zł" - cytuje komunikat wiceministra finansów Piotra Nowaka.

Wskaźniki makroekonomiczne

MF przypomniało też w komunikacie podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: według wstępnych danych tempo wzrostu realnego PKB w 2016 r. wyniosło 2,8 proc. wobec 3,9 proc. rok wcześniej; spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 3,6 proc., notując najszybszy przyrost od 2008 r.; zadłużenie zagraniczne brutto na koniec III kw. 2016 r. wyniosło 315,1 mld euro (74,2 proc. PKB) i było o 4,9 mld euro wyższe niż kwartał wcześniej; w listopadzie 2016 r., według wstępnych danych, deficyt rachunku bieżącego zwiększył się do 0,7 proc. PKB (w ujęciu płynnego roku). Ponadto zharmonizowana stopa bezrobocia w grudniu 2016 r. osiągnęła rekordowo niski poziom i wyniosła 5,9 proc. (wobec 8,2 proc. przeciętnie w UE), tj. obniżyła się o 0,1 pkt proc. w skali miesiąca oraz była o 1 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Produkcja przemysłowa zwiększyła się o 1,6 proc. m/m w grudniu 2016 r., a jej poziom był o 2,3 proc. wyższy niż przed rokiem. MF przypomina też, że od lipca 2014 r. do października 2016 r. utrzymywała się deflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym, która wynikała przede wszystkim ze spadku cen surowców (energetycznych i rolnych). W listopadzie 2016 r. ceny konsumpcyjne kształtowały się na poziomie sprzed roku (0,0 proc.), a w grudniu wzrosły do 0,8 proc. - poinformował resort.

Morawiecki: eksport był zawyżony. Zrobimy rewizję wzrostu PKB:

Morawiecki: eksport był zawyżony. Zrobimy rewizję wzrostu PKBtvn24

Autor: tol/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock