MF sfinansowało ponad trzy czwarte potrzeb pożyczkowych, ma 55 mld zł rezerw

Pieniądze

MF sfinansowało ponad trzy czwarte potrzeb pożyczkowych

Ministerstwo Finansów sfinansowało ponad trzy czwarte tegorocznych potrzeb pożyczkowych, ma rezerwę w wysokości ok. 55 mld zł - poinformował w piątkowym komentarzu wiceminister finansów Piotr Nowak.

- Po lipcu sfinansowane mamy ponad 3/4 całorocznych potrzeb pożyczkowych oraz utrzymaliśmy wysoką rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych na poziomie ok. 55 mld zł - wskazał Nowak.

Potrzeby pożyczkowe

- Poziom zaawansowania finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych pozwala nam w dalszym ciągu ze spokojem obserwować sytuację rynkową i odpowiednio kształtować podaż skarbowych papierów wartościowych. Nasza aktywność rynkowa w okresie wakacyjnym jest ograniczona - dodał.

Wyjaśnił, że w sierpniu resort finansów planuje przeprowadzenie jednego przetargu. Przyjęta wielkość podaży 4-8 mld zł jest zbliżona do wartości wypływów środków z budżetu na rynek z tytułu wykupu i obsługi długu (7,3 mld zł). Struktura podaży określona zostanie bliżej terminu przetargu w zależności od sytuacji rynkowej. - W najbliższej przyszłości nie planujemy emisji bonów skarbowych - zastrzegł.

Papiery skarbowe

Zgodnie z informacjami MF, w czerwcu portfel złotowych papierów skarbowych inwestorów zagranicznych wzrósł o 4 mld zł. Inwestorzy zagraniczni zwiększyli swoje zaangażowanie zwłaszcza w papierach średnio- i długoterminowych (przyrost o 5,6 mld zł dla zapadalności powyżej 3 lat).

- W lipcu najprawdopodobniej odnotujemy spadek zadłużenia wobec inwestorów zagranicznych, głównie ze względu na wykup obligacji zapadających 25 lipca. Część tych środków zapewne reinwestowana została na przetargu 28 lipca, co jednak - z uwagi na datę rozliczenia przypadającą już w sierpniu - widoczne będzie dopiero w danych za kolejny miesiąc - dodał.

Wcześniej MF poinformowało, że w przetargu zaplanowanym na 18 sierpnia zaoferuje sprzedaż obligacji skarbowych o wartości 4-8 mld zł. W czwartek resort sprzedał trzy rodzaje obligacji za prawie 8 mld zł przy popycie ponad 13,4 mld zł.

Autor: gry / Źródło: PAP