PiS długo nie obniży VAT-u. Oto, ile na tym zyska

Pieniądze

sxc.huMF: Państwo zyska na uszczelnieniu VAT

Choć podatek od towarów i usług VAT miał zmaleć w przyszłym roku, to teraz PiS wycofało się z obietnic. Jasno wynika to z opublikowanego w piątek projektu zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Obecne, podwyższone stawki 8 i 23 proc. mają obowiązywać aż do końca 2018 r.

Jak zapisano w uzasadnieniu do projektu ustawy podatek od towarów i usług "jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego też wielkość i stabilność wpływów z tytułu tego podatku jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a także polityki społecznej i gospodarczej".

Podatek bez zmian

W projekcie ustawy zaproponowano utrzymanie dotychczasowej wysokości stawek podatku, tj. 8 i 23 proc. do 31 grudnia 2018 r. Argumentuje się, że nie spowoduje to wzrostu ani zmniejszenia dochodów budżetu państwa w stosunku do wielkości uzyskiwanych w latach poprzednich. Nie będzie też miało to wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz na inne jednostki sektora finansów publicznych.

"W przypadku niewprowadzenia tej zmiany i obniżenia w 2017 r. obecnie obowiązujących stawek 23 proc. i 8 proc. należałoby oczekiwać ubytku dochodów budżetu państwa z tytułu podatku VAT rzędu ok. 7,5 mld zł w skali roku" - napisano.

Tymczasem w grudniu ubiegłego roku Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów zapowiadał, że stawki VAT powrócą od 2017 roku do poziomów sprzed ich podwyższenia. Potem się z tego wycofał.

Deklaracje kwartalne

Proponowane rozwiązania uszczelniające przyniosą rezultaty dopiero w następnych latach. Likwidacja deklaracji kwartalnych dla dużych podatników spowoduje jednorazowy skutek przesunięcia dochodów w czasie z tego tytułu w wysokości ok. 800 mln zł. Podwyższenie progu zwolnienia podmiotowego ze 150 000 zł do 200 000 zł spowoduje ujemne skutki budżetowe w roku wprowadzenia wysokości ok. - 275 mln zł" - dodano.

Skutki uszczelnienia zapłaty podatku VAT resort finansów szacuje na 3,4 mld zł w skali roku. "Od 2008 roku obserwuje się generalnie wzrost luki w VAT, definiowanej jako różnica między VAT teoretycznie należnym (teoretyczne dochody budżetu państwa) a VAT faktycznie pobranym (rzeczywiste wpływy). Dlatego projekt ustawy wprowadza "dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku - tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających" - dodano. Zgodnie z uzasadnieniem w ustawie o VAT proponuje się m.in. wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów. Natomiast w Kodeksie karnym skarbowym proponuje się zaostrzenie sankcji.

Rząd chce, by za wyłudzenia VAT na wielką skalę groziło nawet 25 lat więzienia:

Rząd chce, by za wyłudzenia VAT na wielką skalę groziło nawet 25 lat więzieniaTVN24 BiS

Autor: PMB//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu