Zmiany przepisów podatkowych uderzą w firmy. Resort finansów chce ich korekty

Pieniądze

Kolibski o podwyższeniu kwoty wolnej od podatkuTVN24 BiS
wideo 2/3

Ministerstwo Finansów proponuje nowelizację przepisów podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Chce złagodzić m.in. niekorzystne dla firm rodzinnych regulacje dotyczące amortyzacji.

Odpowiednie zmiany przewiduje projekt opublikowany w czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Ustawa o CIT i PIT

Chodzi o "projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne".

Doradca podatkowy z Crido Taxand Łukasz Bączyk wyjaśnia, że projekt dotyczy nowelizacji ustawy o CIT i PIT z października zeszłego roku.

Resort finansów prosił już w listopadzie o o zmianę przepisów, które miały wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Zmiany nie udało się wprowadzić - regulacje, które MF chce zmienić zaczęły obowiązywać z początkiem tego roku.

Niekorzystne przepisy

Według MF projekt odpowiada na postulaty firm rodzinnych i łagodzi wprowadzoną od 1 stycznia regulację dotyczącą rozliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. Proponowana obecnie zmiana umożliwia spadkobiorcom ponowne określenie wartości początkowej nabytych w ten sposób środków trwałych. Zgodnie z październikową nowelizacją spadkobiercy zostali pozbawieni takiej możliwości.

Zgodnie z propozycją MF obdarowany będzie mógł przyjąć wartość składników majątku określoną przez darczyńcę i będzie mógł kontynuować ich amortyzację.

Ministerstwo wyjaśniło, że brak nowelizacji oznacza, iż "od dnia 1 stycznia br. obdarowany zostanie pozbawiony prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (...) otrzymanych w formie darowizny".

Projekt przewiduje też, na wniosek MSWiA, zwolnienie z podatku przychodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od policji przez osoby chronione przez nią na podstawie ustawy o świadku koronnym. Chodzi o przychody tzw. małych świadków koronnych.

Zmiany dotyczą też doprecyzowania przepisów m.in. o opodatkowaniu dochodu ze zbycia akcji uzyskanych w ramach programów motywacyjnych; jednoznacznie mają wskazać też, że podatkowi nie podlega wniesienie do spółek i spółdzielni wkładów pieniężnych.

Krytyka projektu

Projekt spotkał się z krytyką Rządowego Centrum Legislacji, które w opinii przygotowanej 1 grudnia zeszłego roku zwraca uwagę, że zastrzeżenia może budzić dokonywanie częstych zmian ustaw podatkowych, jak i "nakładające się" zmiany.

W odpowiedzi resort finansów poinformował, że rozwiązania zawarte w projekcie służą poprawie sytuacji prawnej podatników oraz mają na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. "W konsekwencji, zmiany zaproponowane w projekcie są korzystne dla podatników" - podkreśla MF.

Jak wskazało MF w dokumencie, projekt został przygotowany m.in. w związku z koniecznością przesunięcia o 6 miesięcy terminu wejścia w życie przepisów dotyczących utworzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych. W grudniu Sejm i Senat poparły odroczenie o pół roku utworzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych, opowiadając się za odpowiednią nowelizacją ustawy tworzącej tzw. pakiet wierzycielski. Nowela zakłada, że Rejestr Należności Publicznoprawnych ma zacząć funkcjonować 1 lipca 2018 r., a nie 1 stycznia, jak zapisano pierwotnie.

Rejestr ma zawierać informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny. Powstanie Rejestru miało zapewnić m.in. szersze możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock