Pieniądze

Podatek od galerii. Ministerstwo ma nowy pomysł na handlowe imperia

Pieniądze

Premier Beata Szydło o podatku handlowym
Premier Beata Szydło o podatku handlowymtvn24
wideo 2/5

Uszczelnienie systemu poboru podatku CIT, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, przede wszystkim międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu - taki jest cel szykowanej w Ministerstwie Finansów nowelizacji ustawy o PIT i CIT.

Ministerstwo Finansów przygotowuje nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W przedstawionej informacji ministerstwo pisze, że zasadniczym celem projektowanej ustawy jest powiązanie podatku płaconego przez międzynarodowe przedsiębiorstwa z miejscem uzyskiwania dochodu.

Uszczelnić CIT

Przedstawiciele MF wiele razy zwracali uwagę, że np. międzynarodowe sieci handlowe płacą w Polsce zaniżone podatki, korzystając z istniejących możliwości prawnych. Remedium na ten problem miała być m.in. ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej (o tzw. podatku handlowym), ale została zakwestionowana przez Komisję Europejską i dziś nie obowiązuje.

Projektowana nowa ustawa, jak informuje MF, ma być kolejnym remedium na ten problem i "stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych z podatku CIT". Proponowane zmiany, zaznacza MF, "stanowią reakcję na konkretne zachowania podatników skutkujące niezasadnym obniżaniem ich bazy podatkowej". Chodzi m.in. o: kompensowanie sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych, z dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej (z działalności operacyjnej); nadmierne finansowania podatnika długiem; transferowanie dochodu podatnika do podmiotów położonych w państwach stosujących preferencyjne reżimy opodatkowania; przeszacowywanie, bez wykazywania przychodów, wartości aktywów, w tym w szczególności wartości niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych); wykorzystywanie podatkowej grupy kapitałowej jako instytucji służącej optymalizacji podatkowej. Stąd w przygotowywanym projekcie, jak pisze MF, zostaną wyodrębnione źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz zostaną rozdzielone dochody uzyskiwane z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.

Podatek od galerii

Ponadto resort finansów chce zmodyfikować przepisy, dotyczące unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek w tzw. rajach podatkowych, a także przepisy regulujące funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych.

Chce także wprowadzić przepisy limitujące kwotowo potrzeby wynikające z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz limitujące koszty uzyskania przychodów, związane z umowami na usługi niematerialne. W planie jest też wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości, np. galerie handlowe, supermarkety. Projekt ma jednocześnie uprościć reguły prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. przez podwyższenie z obecnych 3,5 tys. zł do 5 tys. zł limitu wartości środków trwałych, których nabycie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów Polską Agencję Prasową, prace nad projektem noweli ustawy o PIT i CIT na razie się nie zakończyły, nie wiadomo więc jeszcze, kiedy trafi pod obrady Rady Ministrów.

Autor: ps/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości